Minimálna mzda

1.1.2018 - 31.12.2018

Minimálna mzda v roku 2018 predstavovala sumu 480 € v hrubom. Za jednu odpracovanú hodinu musel každý zamestnanec zarobiť minimálne 2,759 €. Pravidelne každý rok dochádza k zvyšovaniu minimálnej hodinovej a aj minimálnej mesačnej mzdy. V tabuľke si môžete pozrieť, aká bola jej výška v roku 2017 alebo v roku 2019:

Kalendárny rok Min. mesačná mzda Min. hodinová mzda
2019 520 € 2,989 €
2018 480 € 2,759 €
2017 435 € 2,50 €

Pri minimálnej mzde v roku 2018 bola výhoda, že z nižšej mzdy sa platili aj nižšie dane a odvody. Najväčšia úspora peňazí bola na dani z príjmu. Z nominálnej hrubej mzdy 480 € ste v roku 2018 zarobili čistú mzdu 403,18 €. Pozrite si v tabuľke, ako sa zdaňovala minimálna mzda v roku 2018:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 12,00 € (4%) 48,00 € (14%)
Sociálne poistenie 45,12 € (9,4%) 120,96 € (25,2%)
Starobné poistenie 19,20 € (4%) 67,20 € (14%)
Nemocenské poistenie 6,72 € (1,4%) 6,72 € (1,4%)
Invalidné poistenie 14,40 € (3%) 14,40 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti. 4,80 € (1%) 4,80 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,20 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 22,80 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 3,84 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 19,70 € 0,00 €
         
Čistá mzda 403,18 €