Minimálna mzda

Rok: 2018Minimálna mzda v roku 2018 predstavovala sumu 480 € v hrubom. Za jednu odpracovanú hodinu musel každý zamestnanec zarobiť minimálne 2,759 €. Pravidelne každý rok dochádza k zvyšovaniu minimálnej hodinovej a aj minimálnej mesačnej mzdy. V tabuľke si môžete pozrieť, aká bola jej výška v roku 2017 alebo v roku 2019:

 Kalendárny rok   Min. mesačná mzda   Min. hodinová mzda 
       
   
 2019    520 €  
 2,989 €  
 2018    480 €  
 2,759 €  
 2017    435 €  
 2,50 €  


Pri minimálnej mzde v roku 2018 bola výhoda, že z nižšej mzdy sa platili aj nižšie dane a odvody. Najväčšia úspora peňazí bola na dani z príjmu. Z nominálnej hrubej mzdy 480 € ste v roku 2018 zarobili čistú mzdu 403,18 €. Pozrite si v tabuľke, ako sa zdaňovala minimálna mzda v roku 2018:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    12,00 € (4%)  
 48,00 € (14%)  
 Sociálne poistenie    45,12 € (9,4%)  
 120,96 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    19,20 € (4%)  
 67,20 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    6,72 € (1,4%)  
 6,72 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    14,40 € (3%)  
 14,40 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    4,80 € (1%)  
 4,80 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,20 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 22,80 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,84 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    19,70 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    403,18 €