Minimálna mzda

1.1.2019 - 31.12.2019

Minimálna mesačná hrubá mzda bola v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo výške 520€. Ak to prepočítame na 40 hodinový pracovný úväzok, minimálna hodinová mzda predstavovala v roku 2019 sumu 2,989€ za každú odpracovanú hodinu. V tabuľke môžeme vidieť aj hrubú mesačnú mzdu v rokoch 2018 alebo 2020:

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
2020 580 € 3,333 €
2019 520 € 2,989 €
2018 480 € 2,759 €

Aj keď pri minimálnej mzde sa platí rovnaká výška sociálnych a zdravotných odvodov, výrazne sa dá ušetriť na nižšej dani z príjmu fyzických osôb. Z hrubej mzdy 520€ v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 vám ostala čistá mzda vo výške 427,11€. Zdanenie minimálnej mzdy vo výške 520€ bolo nasledovné:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 20,80 € (4%) 52 € (14%)
Sociálne poistenie 48,88 € (9,4%) 131,04 € (25,2%)
Starobné poistenie 20,80 € (4%) 72,80 € (14%)
Nemocenské poistenie 7,28 € (1,4%) 7,28 € (1,4%)
Invalidné poistenie 15,60 € (3%) 15,60 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 5,20 € (1%) 5,20 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,30 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 24,70 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 4,16 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 23,21 € 0,00 €
         
Čistá mzda 427,11 €