Minimálna mzda

1.1.2021 - 31.12.2021

Pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy sa stalo na Slovensku samozrejmosťou. Od 1.1.2021 do 31.12.2021 bola výška minimálnej mzdy 623€ v hrubom. Sumu 623€ musí zamestnávateľ dodržať, pokiaľ pracujete na plný úväzok. Existuje aj minimálna hodinová mzda, ktorá bola v roku 2021 na úrovni 3,333€. V tabuľke si môžete pozrieť aj výšku minimálnej mzdy v rokoch 2022 a 2020:

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
2022 646 € 3,713 €
2021 623 € 3,58 €
2020 580 € 3,333 €

Z každej mzdy musíme zaplatiť dane a odvody. Pri minimálnej mzde je to nominálne a aj percentuálne menej ako pri vyšších zárobkoch. Najväčší vplyv má na to nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V tabuľke môžete vidieť ako sa zdaňuje minimálna mzda v roku 2021:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 24,92 € (4%) 62,30 € (14%)
Sociálne poistenie 58,56 € (9,4%) 156,98 € (25,2%)
Starobné poistenie 24,92 € (4%) 87,22 € (14%)
Nemocenské poistenie 8,72 € (1,4%) 8,72 € (1,4%)
Invalidné poistenie 18,69 € (3%) 18,69 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 6,23 € (1%) 6,23 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,55 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 29,29 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 4,98 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 31,08 € 0,00 €
         
Čistá mzda 508,44 €