Hodinová minimálna mzda

Rok: 2019Okrem minimálnej mesačnej mzdy upravuje zákonník práce aj minimálnu hodinovú mzdu. Nárok na ňu má každá fyzická osoba, ktorá pracuje v nejakej firme alebo u ľubovoľného zamestnávateľa. Minimálna hodinová mzda pre rok 2019 sa oproti minulému roku zvýšila a v nasledujúcom roku 2020 sa opäť zvýši o pár centov. Ide o trend, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a nie poberať dávky v hmotnej núdzi. Za každú odpracovanú hodinu v roku 2019 musí byť zamestnancovi vyplatená minimálna hodinová mzda vo výške 2,989 €. V roku 2018 bola minimálna hodinová mzda na úrovni 2,759 €. Daná suma predstavuje hrubú mzdu, z ktorej je nutné platiť odvody, prípadne aj daň z príjmu. Študenti za určitých okolností nemusia platiť sociálne a zdravotné odvody a pre nich môže byť zárobok zaujímavejší.

Pokiaľ pracujete na Slovensku, nárok na minimálnu hodinovú mzdu máte pri trvalom pracovnom pomere, pri dohode o vykonaní práce, ako aj pri brigádnickej práci študenta. V krátkosti si môžete v prehľadnej tabuľke pozrieť ako sa vyvíjala výška minimálnej hodinovej mzdy:

   Kalendárny rok       Minimálna hodinová mzda   
 2019    2,989 €  
 2018    2,759 €  
 2017    2,500 €  
 2016    2,328 €  
 2015    2,184 €  
 2014    2,023 €  
 2013    1,941 €  
 2012    1,880 €  
 2011    1,822 €  
 2010    1,768 €  
 2009    1,698 €