Hodinová minimálna mzda

1.1.2022 - 31.12.2022

Okrem minimálnej mesačnej mzdy upravuje zákonník práce aj minimálnu hodinovú mzdu. Nárok na ňu má každá fyzická osoba, ktorá pracuje v nejakej firme alebo u ľubovoľného zamestnávateľa. Minimálna hodinová mzda pre rok 2022 sa oproti minulému roku zvýšila a v nasledujúcom roku 2023 sa opäť zvýši o pár centov. Ide o trend, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a nie poberať dávky v hmotnej núdzi. Za každú odpracovanú hodinu v roku 2022 musí byť zamestnancovi vyplatená minimálna hodinová mzda vo výške 3,713 €. V roku 2021 bola minimálna hodinová mzda na úrovni 3,58 €. Daná suma predstavuje hrubú mzdu, z ktorej je nutné platiť odvody, prípadne aj daň z príjmu. Študenti za určitých okolností nemusia platiť sociálne a zdravotné odvody a pre nich môže byť zárobok zaujímavejší.

Pokiaľ pracujete na Slovensku, nárok na minimálnu hodinovú mzdu máte pri trvalom pracovnom pomere, pri dohode o vykonaní práce, ako aj pri brigádnickej práci študenta. V krátkosti si môžete v prehľadnej tabuľke pozrieť ako sa vyvíjala výška minimálnej hodinovej mzdy:

Kalendárny rok Minimálna hodinová mzda
2022 3,713 €
2021 3,58 €
2020 3,333 €
2019 2,989 €
2018 2,759 €
2017 2,500 €
2016 2,328 €
2015 2,184 €
2014 2,023 €
2013 1,941 €
2012 1,880 €
2011 1,822 €
2010 1,768 €
2009 1,698 €