Nezdaniteľná časť

Rok: 2024

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, kedy zamestnanec alebo živnostník musí platiť daň z príjmu fyzických osôb. V roku 2024 je mesačná nezdaniteľná časť základu dane 470,54 €. Ročná odpočítateľná položka na daňovníka je vo výške 5646,48 €. Obe sumy nezdaniteľných častí sú platné od 1.1.2024 do 31.12.2024. To, ako to bude vyzerať v roku 2025 ešte nie je známe. Nezdaniteľné minimum sa väčšinou výraznejšie zvyšuje vtedy, keď sú pri moci pravicovo orientované politické strany. Všetko to závisí od toho, či sa bude zvyšovať životné minimum. Výšky nezdaniteľných častí základu dane v roku 2024 a starších obdobiach si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Obdobie Mesačná Ročná
1.1.2024 - 31.12.2024 470,54 € 5646,48 €
1.1.2023 - 31.12.2023 410,24 € 4922,82 €
1.1.2022 - 31.12.2022 381,61 € 4579,26 €
1.1.2021 - 31.12.2021 375,95 € 4511,43 €
1.1.2020 - 31.12.2020 367,85 € 4414,20 €
1.1.2019 - 31.12.2019 328,12 € 3937,35 €
1.1.2018 - 31.12.2018 319,17 € 3830,02 €
1.1.2017 - 31.12.2017 316,94 € 3803,33 €
1.1.2016 - 31.12.2016 316,94 € 3803,33 €
1.1.2015 - 31.12.2015 316,94 € 3803,33 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa počíta zo životného minima 268,88 €. Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 21 násobok platného životného minima – 5646,48 €, Váš základ dane musí byť nižší ako 92,8 násobok životného minima – 24 952,06 €. Ide o základ dane očisteného o sociálne a zdravotné odvody. Drvivá väčšina zamestnancov a živnostníkov si odpočíta plnú výšku nčzd 5 646,48 € s výnimkou ľudí s vysoko nadpriemerným platom. Až pri mesačnom plate nad cca. 2400€ v hrubom sa nezdaniteľná časť na daňovníka pomaly znižuje.