Nezdaniteľná časť

Rok: 2019Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, kedy zamestnanec alebo živnostník musí platiť daň z príjmu fyzických osôb. V roku 2019 je mesačná nezdaniteľná časť základu dane 328,12 €. Ročná odpočítateľná položka na daňovníka je vo výške 3937,35 €. Obe sumy nezdaniteľných častí sú platné od 1.1.2019 do 31.12.2019. To, ako to bude vyzerať v roku 2020 ešte nie je známe. Nezdaniteľné minimum sa väčšinou výraznejšie zvyšuje vtedy, keď sú pri moci pravicovo orientované politické strany. Všetko to závisí od toho, či sa bude zvyšovať životné minimum. Výšky nezdaniteľných častí základu dane v roku 2018 a starších obdobiach si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

 Obdobie   Mesačná   Ročná 
 1.1.2019 - 31.12.2019    328,12 €    3937,35 €  
 1.1.2018 - 31.12.2018    319,17 €    3830,02 €  
 1.1.2017 - 31.12.2017    316,94 €    3803,33 €  
 1.1.2016 - 31.12.2016    316,94 €    3803,33 €  
 1.1.2015 - 31.12.2015    316,94 €    3803,33 €  


Nezdaniteľná časť na daňovníka sa počíta zo životného minima 205,07 €. Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 19,2 násobok platného životného minima – 3937,35 €, Váš základ dane musí byť nižší ako 100 násobok životného minima – 20507 €. Ide o základ dane očisteného o sociálne a zdravotné odvody. Drvivá väčšina zamestnancov a živnostníkov si odpočíta plnú výšku nčzd 3937,35 € s výnimkou ľudí s vysoko nadpriemerným platom. Až pri mesačnom plate nad cca. 2000€ v hrubom sa nezdaniteľná časť na daňovníka pomaly znižuje.