Daň zo mzdy

Rok: 2023

Daň z príjmu fyzických osôb v roku 2023 predstavuje výšku dane, ktorú musí takmer každý zamestnanec zaplatiť zo svojej mzdy. Daň zo mzdy závisí od výšky Vášho príjmu. Výška dane z príjmu lepšie zarábajúcich je vyššia aj nominálne a aj percentuálne. Nie je tomu úplne tak, ak ste už často v médiách počuli o rovnej dani. Záleží od základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je vo výške 410,24€/mesiac. Ak je Vaša očistená mzda od sociálnych a zdravotných odvodov vyššia ako spomínaná sumu, Vaša mzda sa bude zdaňovať 19%. Pri extrémne vysokých zárobkoch to môže byť aj 25%. Poďme si teda podľa výšky Vašej hrubej mzdy vypočítať daň z príjmov fyzických osôb pre rok 2023:

Hrubá mzda Daň z príjmu
100 € 0 €
200 € 0 €
300 € 0 €
400 € 0 €
500 € 4,32 €
600 € 20,78 €
700 € 37,23 €
800 € 53,69 €
900 € 70,14 €
1000 € 86,59 €
1100 € 103,05 €
1200 € 119,50 €
1300 € 135,96 €
1400 € 152,41 €
1500 € 168,86 €
1600 € 185,32 €
1800 € 218,23 €
2000 € 251,13 €
3000 € 472,06 €
4000 € 658,77 €

Ako je z tabuľky jasne vidieť, tak pri mzde napríklad 300€ človek neplatí žiadnu daň z príjmu. Od hrubej mzdy cca. 475€ zamestnanec začína platiť prvé euro ako daň z príjmu. Pokiaľ už človek zarába napríklad 1000€, jeho daň z príjmu je vo výške 86,59€ mesačne. Výšku dane z príjmu upravuje zákon o dani z príjmov. Často sa však mení životné minimum, ktoré ovplyvňuje Vašu čistú mzdu. Zvyšovanie životného minima je veľmi citlivá téma, ktorá sa môže meniť aj každý rok, od čoho aj závisí, akú výšku dane z príjmu musíte štátu zaplatiť. Je veľmi pravdepodobné, že daň z príjmu bude v roku 2024 pri rovnakej hrubej mzde iná.