Priemerný plat - Švajčiarsko

Rok: 2018 a 2019Aj keď Švajčiarsko je jedna z mála krajín, ktorá nemá zavedenú minimálnu mzdu, krajinu môžeme zaradiť medzi štáty, kde je najvyššia priemerná mzda na svete. Priemerná mzda vo Švajčiarsku je vo výške 6 336 švajčiarskych frankov. Keby sme to prepočítali stredovým kurzom platný pre rok 2019, zistili by sme, že priemerný plat vo Švajčiarsku je okolo 5 510 € v hrubom. A keď sa niečo odvedie štátu, aj tak je to krásny luxus, ktorý môžu okolité štáty iba závidieť. Dali sme si tú námahu vypočítať, ako je to s hodinovou mzdou. Nemusí to byť úplne presné, pretože každý pracovný úväzok netrvá 168 hodín za mesiac. To, ako sa menila priemerná mesačná a hodinová mzda vo Švajčiarsku si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke podľa rokov:

 Rok   Priemerná mzda - Švajčiarsko   Hodinová 
       
   
 2019    6 373 CHF (odhad)    37,90 CHF (odhad)  
 2018    6 336 CHF (5 510 €)    37,70 CHF (32,80 €)  
 2017    6 292 CHF (5 472 €)    37,50 CHF (32,60 €)  
 2016    6 256 CHF (5 440 €)    37,20 CHF (32,40 €)  
 2015    6 213 CHF (5 403 €)    37,00 CHF (32,20 €)  
 2014    6 190 CHF (5 383 €)    36,90 CHF (32,00 €)  
 2013    6 161 CHF (5 358 €)    36,70 CHF (31,90 €)  
 2012    6 117 CHF (5 320 €)    36,40 CHF (31,70 €)  
 2011    6 037 CHF (5 250 €)    36,00 CHF (31,30 €)  
 2010    5 981 CHF (5 201 €)    35,60 CHF (31,00 €)  


To, že vo Švajčiarsku sa kráľovsky zarába, dokazuje aj porovnanie s Európskou úniou. Môžete si ľahko pozrieť, aká je priemerná mzda v EÚ. Priemerná mzda vo Švajčiarsku je luxus aj v porovnaní s Nemeckom a pre zaujímavosť porovnávajme so Slovenskom. Aj tu môžeme vidieť, že aj napriek tomu, že Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, žije sa tu na vysokej nohe a daná krajina je pre zahraničných mimoriadne atraktívna.