Minimálna mzda

1.1.2022 - 31.12.2022

Výška minimálnej mzdy od 1.1.2022 do 31.12.2022 bola pre prvý stupeň náročnosti práce vo výške 646 €. Aj z dôvodu koronavírusu nedošlo k výraznému zvýšeniu minimálnej mzdy medzi rokmi 2021 a 2022. Za jednu odpracovanú hodinu Vám musí zamestnávateľ zaplatiť minimálne 4,023 € v hrubom. K výraznejšiemu navýšeniu minimálnej mzdy došlo až v roku 2023. V tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch:

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
2023 700 € 4,023 €
2022 646 € 3,713 €
2021 623 € 3,58 €

Ako je vo svete zvykom, aj z minimálnej mzdy je nutné zaplatiť dane a odvody. Aj z dôvodu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa z minimálnej mzdy platia nižšie dane ako napríklad z priemernej mzdy. V tabuľke si môžete pozrieť, ako sa na Slovensku zdaňovala minimálna mzda v roku 2022:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 25,84 € (4%) 64,60 € (14%)
Sociálne poistenie 60,72 € (9,4%) 162,72 € (25,2%)
Starobné poistenie 25,84 € (4%) 90,44 € (14%)
Nemocenské poistenie 9,04 € (1,4%) 9,04 € (1,4%)
Invalidné poistenie 19,38 € (3%) 19,38 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € (1%) 6,46 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,61 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 30,68 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 5,17 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 33,79 € 0,00 €
         
Čistá mzda 525,65 €