Práca v noci

Rok: 2024

Na Slovensku existuje množstvo prác, kde je nutné pracovať aj v noci. Stretávajú sa s ňou predovšetkým veľké firmy, kde linka beží nepretržite. Na nočnú prácu môžete natrafiť vo veľkom množstve povolaní ako napríklad v nemocniciach, na polícií, v hypermarketoch, pracovníci SBS a podobne.

Príplatok na nočnú prácu:

Pokiaľ sa rozhodnete po 1.1.2024 pracovať v noci, je dôležité myslieť aj na fakt, že máte nárok na príplatok za nočnú prácu a to vo výške 40% minimálnych mzdových nárokov. Za každú odpracovanú hodinu v noci v roku 2024 máte nárok na príplatok vo výške minimálne 1,724 €. Naposledy v období 1.6.2023 až 31. 2023 bola výška nočného príplatku vo výške 1,609 €. Minimálna hodinová mzda v roku 2024 sa za jednu odpracovanú nočnú hodinu zvyšuje na 6,034 € v hrubom (minimálna mzda rástla, nočný príplatok tiež). Pokiaľ vykonávate rizikovú prácu, zvýhodnenie je až 50% z minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2024 - 2,155€.

Časové vymedzenie nočnej práce:

Časové rozpätie nočnej práce určuje zákonník práce. Podľa neho sa za nočnú prácu rozumie každá práca, ktorá je v rozmedzí od 22.00 do 6.00 hod. Pokiaľ pracujete napríklad 12 hodín, nie celá smena spadá pod nočnú prácu. Ak nastupujete do práce napríklad o 19.00 hod a končíte ráno o 7.00 hod, ako nočná práca sa bude považovať iba 8 hodín, ktoré spĺňajú základnú podmienku.

Zdravotné rizika práce v noci:

Príležitostná nočná práca nepredstavuje pre ľudský organizmus veľké riziká. Organizmus si na noc zvykne a váš rytmus príliš nenaruší. Pokiaľ v noci pracujete častejšie alebo vykonávate nočnú prácu niekoľkokrát za mesiac, môže dôjsť negatívnym prejavom. Zamestnanec môže mať problém so zaspávaním, môže byť nesústredený alebo podráždený. Môžu sa objaviť poruchy príjmu potravy alebo srdcovo – cievne ochorenia. Nočnú prácu najhoršie znášajú ľudia, ktorí sú zvyknutí vstávať skoro ráno. Preto si dobre zvážte, či sa rozhodnete prijať nočnú prácu u svojho zamestnávateľa.