Priemerná mzda - Česko

Rok: 2018 a 2019Priemerná mzda v ČR predstavuje aritmetický priemer miezd v Česku. V roku 2018 bol priemerný plat v Česku na úrovni 31 885 českých korún, čo predstavuje v prepočte na eurá približne 1265€. V porovnaní so Slovenskou republikou je to stále viacej peňazí. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť vývoj priemerného platu v rokoch 2009 až 2018 a prognózou pre rok 2019. V Českej republike sa vypláca mzda v českých korunách, v zátvorke je prepočet na eurá konverzným stredovým kurzom aktualizovaným v roku 2019:

 Rok   Priemerná mzda - Česko   Na Slovensku 
       
   
 2019    34 152 CZK (odhad)    1063 € (odhad)  
 2018    31 885 CZK (1265€)    1013 €  
 2017    29 504 CZK (1171€)    954 €  
 2016    27 589 CZK (1095€)    912 €  
 2015    26 467 CZK (1019€)    883 €  
 2014    25 686 CZK (932€)    858 €  
 2013    25 128 CZK (997€)    824 €  
 2012    25 109 CZK (997€)    805 €  
 2011    24 319 CZK (965€)    786 €  
 2010    23 864 CZK (947€)    769 €  
 2009    23 488 CZK (932€)    745 €  


Aj keď v Českej republike je vidieť progres rastu priemernej mzdy, stále Česko zaostáva za vyspelými krajinami Európy. Pre porovnanie si môžete pozrieť priemernú mzdu v EÚ. ČR sa aj tak nachádza pod priemerom Európskej únie. Aj v roku 2019 sa očakáva rast priemernej mzdy z dôvodu tlaku na rast miezd kvôli nízkej nezamestnanosti.