Minimálna mzda Poľsko

Rok: 2024

Minimálna mzda v Poľsku sa každoročne zvyšuje o určitú sumu. Od 1.1.2024 predstavuje 4242 poľských zlotých. Pri prepočte na eurá ide o približne 972 €. V tabuľke si môžete pozrieť vývoj poľskej minimálnej mzdy v minulosti a taktiež prognózu pre rok 2025:

Rok Min. mzda v PLN Min. mzda v €
2025 4 623 PLN (odhad) 1060 € (odhad)
2024 4 242 PLN 972 €
1.7.2023 - 31.12.2023 3 600 PLN 767 €
1.1.2023 - 30.6.2023 3 490 PLN 744 €
2022 3 100 PLN 675 €
2021 2 800 PLN 610 €
2020 2 600 PLN 566 €
2019 2 250 PLN 490 €
2018 2 100 PLN 458 €

Výraznejší rast minimálnej mzdy

V Poľsku oproti iným krajinám západnej Európy pozorujeme výraznejší rast priemernej a minimálnej mzdy. Práve nízka nezamestnanosť tlačí na rast miest v Poľsku. Stále však Poľsko minimálnou mzdou zaostáva za vyspelými krajinami. Pre porovnanie si môžete pozrieť výšky minimálnych miezd v Európe. Taktiež si môžete porovnať výšku minimálnej mzdy so Slovenskom alebo Českou republikou.

Ako to vyzerá v budúcnosti?

Momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal rast minimálnej mzdy v Poľsku zastaviť v roku 2025 alebo v blízkej budúcnosti. Ekonomika Poľska je v dobrej kondícii a momentálne nepredpokladáme zhoršovanie poľskej ekonomiky. Rast minimálnej mzdy väčšinou ohrozujú hospodárske krízy, vysoká nezamestnanosť, zadlženie krajiny alebo politické zmeny. Poľsko je aktuálne na ekonomické hrozby veľmi dobre pripravené a preto si myslíme, že rast minimálnej mzdy bude do budúcna pokračovať.