Minimálna mzda Taliansko

Rok: 2019Minimálna mzda v Taliansku nie je štátom nariadená. V roku 2019 Taliansko nezaviedlo ani minimálnu mesačnú a ani minimálnu hodinovú mzdu. To, koľko zamestnanec minimálne zarobí je len na dohode zamestnanca so zamestnávateľom. Všeobecne sú v Taliansku platy pod 1300€ len výnimočne. V mnohých väčších podnikoch býva minimálna mzda pre jednotlivé pracovné pozície dohodnutá v kolektívnej zmluve. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala minimálna mzda v jednotlivých rokoch:

 Rok   Min. hodinová mzda   Min. mesačná mzda 
 2020    nenariadená (predpoklad)    nenariadená (predpoklad)  
 2019    nenariadená    nenariadená  
 2018    nenariadená    nenariadená  
 2017    nenariadená    nenariadená  
 2016    nenariadená    nenariadená  
 2015    nenariadená    nenariadená  
 2014    nenariadená    nenariadená  
 2013    nenariadená    nenariadená  


Nasledujúca tabuľka potvrdzuje, že Taliansko patrí medzi krajiny, kde ani v predošlých rokoch nebola zavedená minimálna mzda. Momentálne nie je vo vláde žiadny návrh, ktorý by zaviedol minimálnu hodinovú alebo minimálnu mesačnú mzdu. Pravdepodobne aj v roku 2020 nebude minimálna mzda v Taliansku zavedená štátom. Drvivá väčšina krajín Európskej Únie má minimálny plat definovaný. Môžete si pozrieť aké sú minimálne mzdy v Európe.

Poďme si bližšie priblížiť priemerné mzdy v Taliansku. Priemerná mesačná mzda v roku 2018 bola na úrovni 2590€. Ide o mierny nadpriemer v rámci krajín Európskej únie. V Taliansku je však až priepastný rozdiel vo vyspelosti regiónov. Bohatý sever krajiny výrazne dopláca na chudobný juh. Na severe sú oveľa vyššie mzdy a zároveň aj nižšia nezamestnanosť ako na juhu územia južnejšie od Ríma.