Minimálna mzda Taliansko

Rok: 2023

Minimálna mzda v Taliansku nie je štátom nariadená. V roku 2023 Taliansko nezaviedlo ani minimálnu mesačnú a ani minimálnu hodinovú mzdu. To, koľko zamestnanec minimálne zarobí je len na dohode zamestnanca so zamestnávateľom. Všeobecne sú v Taliansku platy pod 1500€ len výnimočne. V mnohých väčších podnikoch býva minimálna mzda pre jednotlivé pracovné pozície dohodnutá v kolektívnej zmluve. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala minimálna mzda v jednotlivých rokoch:

Rok Min. hodinová mzda Min. mesačná mzda
2024 nenariadená (predpoklad) nenariadená (predpoklad)
2023 nenariadená nenariadená
2022 nenariadená nenariadená
2021 nenariadená nenariadená
2020 nenariadená nenariadená
2019 nenariadená nenariadená
2018 nenariadená nenariadená
2017 nenariadená nenariadená

Nasledujúca tabuľka potvrdzuje, že Taliansko patrí medzi krajiny, kde ani v predošlých rokoch nebola zavedená minimálna mzda. Momentálne nie je vo vláde žiadny návrh, ktorý by zaviedol minimálnu hodinovú alebo minimálnu mesačnú mzdu. Pravdepodobne aj v roku 2024 nebude minimálna mzda v Taliansku zavedená štátom. Drvivá väčšina krajín Európskej Únie má minimálny plat definovaný. Môžete si pozrieť aké sú minimálne mzdy v Európe.

Poďme si bližšie priblížiť priemerné mzdy v Taliansku. Priemerná mesačná mzda v roku 2022 bola na úrovni 2862€. Ide o mierny nadpriemer v rámci krajín Európskej únie. V Taliansku je však až priepastný rozdiel vo vyspelosti regiónov. Bohatý sever krajiny výrazne dopláca na chudobný juh. Na severe sú oveľa vyššie mzdy a zároveň aj nižšia nezamestnanosť ako na juhu územia južnejšie od Ríma.