Minimálna mzda v čistom

Rok: 2022

Čistá mzda predstavuje mzdu, ktorú bežný zamestnanec uvidí na svojej výplatnej páske a bude mu tak reálne pripočítaná na číslo účtu. Čistá mzda sa vypočíta z hrubej mzdy. Je pravidlo, že čím vyšší príjem, tým vyššia daň z príjmu. Nielen numericky, ale aj percentuálne. V roku 2022 sa pri minimálnej mzde od hrubej mzdy odpočíta len okolo 10%, naopak pri vysokom príjme je to aj viac ako 30%. Podobne to bolo aj v roku 2021.

Minimálna mzda v čistom

Veľa ľudí na Slovensku sa dopúšťa trestného alebo priestupkového konania práve kvôli čistej mzde. Ľudia sa často dohodnú, že na papier dajú iba minimálnu mzdu a ostatné bude vyplatené „na ruku“. Existujú ešte menej čestní zamestnávatelia, ktorí ľuďom vyplatia „cash“ celú svoju mzdu.

Mzdové rozdiely na Slovensku sú veľmi veľké. Medzi najlepšie platené odvetvia patria predovšetkým technické smery, kde sú mzdy niekedy aj niekoľkonásobne vyššie, ako pri odvetviach, kde je človek odkázaný na plat na úrovni minimálnej mzdy.