Minimálna mzda Dánsko

Rok: 2023

Dánsko patrí medzi krajiny, kde nie je zavedená minimálna mzda. Ani v roku 2023 nie je v Dánsku nariadená minimálna mesačná a ani minimálna hodinová mzda. Minimálne platy v krajine sa určujú na základe kolektívnych zmlúv. Väčšina firiem má odbory, ktoré zadefinujú minimálnu mzdu pre danú firmu alebo pracovnú pozíciu. Priblížme si bližšie, ako sa vyvíjala minimálna mzda v nasledujúcej tabuľke.

Rok Min. hodinová mzda Min. mesačná mzda
2024 nezavedená (odhad) nezavedená (odhad)
2023 nezavedená nezavedená
2022 nezavedená nezavedená
2021 nezavedená nezavedená
2020 nezavedená nezavedená
2019 nezavedená nezavedená
2018 nezavedená nezavedená

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že Dánsko ani v roku 2022 nemalo štátom zavedenú minimálnu hodinovú a ani minimálnu mesačnú mzdu. Podľa aktuálnej situácie to vyzerá, že Dánsko nebude mať zavedenú minimálnu mzdu ani v roku 2024. Keby sme chceli Dánsko porovnať s inými krajinami, zistili by sme, že väčšina krajín Európy má minimálnu mzdu zavedenú. Môžete si pozrieť aktuálne výšky minimálnych miezd v Európe.

Aby sme nehovorili len o negatíve, ako v krajine nie je zavedený minimálny plat, pozrime si priemerné mzdy v Dánsku. Aktuálna priemerná mzda je po prepočte na eurá približne na úrovni 4992€ za jeden odpracovaný mesiac. Táto suma predstavuje luxus, ktorý by každý Slovák len ticho závidel. Pre porovnanie platov s Európou, ide o jednu z najlepšie zarábajúcich krajín. A preto aj naďalej platí, že Dánsko je jednou z vyspelých škandinávskych krajín, kde sa oplatí pracovať.