Minimálna mzda Dánsko

Rok: 2019Dánsko patrí medzi krajiny, kde nie je zavedená minimálna mzda. Ani v roku 2019 nie je v Dánsku nariadená minimálna mesačná a ani minimálna hodinová mzda. Minimálne platy v krajine sa určujú na základe kolektívnych zmlúv. Väčšina firiem má odbory, ktoré zadefinujú minimálnu mzdu pre danú firmu alebo pracovnú pozíciu. Priblížme si bližšie, ako sa vyvíjala minimálna mzda v nasledujúcej tabuľke.

 Rok   Min. hodinová mzda   Min. mesačná mzda 
 2020    nezavedená (odhad)    nezavedená (odhad)  
 2019    nezavedená    nezavedená  
 2018    nezavedená    nezavedená  
 2017    nezavedená    nezavedená  
 2016    nezavedená    nezavedená  
 2015    nezavedená    nezavedená  
 2014    nezavedená    nezavedená  


Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že Dánsko ani v roku 2018 nemalo štátom zavedenú minimálnu hodinovú a ani minimálnu mesačnú mzdu. Podľa aktuálnej situácie to vyzerá, že Dánsko nebude mať zavedenú minimálnu mzdu ani v roku 2020. Keby sme chceli Dánsko porovnať s inými krajinami, zistili by sme, že väčšina krajín Európy má minimálnu mzdu zavedenú. Môžete si pozrieť aktuálne výšky minimálnych miezd v Európe.

Aby sme nehovorili len o negatíve, ako v krajine nie je zavedený minimálny plat, pozrime si priemerné mzdy v Dánsku. Aktuálna priemerná mzda je po prepočte na eurá približne na úrovni 4552€ za jeden odpracovaný mesiac. Táto suma predstavuje luxus, ktorý by každý Slovák len ticho závidel. Pre porovnanie platov s Európou, ide o jednu z najlepšie zarábajúcich krajín. A preto aj naďalej platí, že Dánsko je jednou z vyspelých škandinávskych krajín, kde sa oplatí pracovať.