Minimálna mzda Dánsko

Rok: 2024

Dánsko patrí medzi krajiny, kde nie je zavedená minimálna mzda. Ani v roku 2024 nie je v Dánsku nariadená minimálna mesačná a ani minimálna hodinová mzda. Minimálne platy v krajine sa určujú na základe kolektívnych zmlúv. Väčšina firiem má odbory, ktoré zadefinujú minimálnu mzdu pre danú firmu alebo pracovnú pozíciu. Priblížme si bližšie, ako sa vyvíjala minimálna mzda v nasledujúcej tabuľke.

Rok Min. hodinová mzda Min. mesačná mzda
2025 nezavedená (odhad) nezavedená (odhad)
2024 nezavedená nezavedená
2023 nezavedená nezavedená
2022 nezavedená nezavedená
2021 nezavedená nezavedená
2020 nezavedená nezavedená

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že Dánsko ani v roku 2023 nemalo štátom zavedenú minimálnu hodinovú a ani minimálnu mesačnú mzdu. Podľa aktuálnej situácie to vyzerá, že Dánsko nebude mať zavedenú minimálnu mzdu ani v roku 2025. Keby sme chceli Dánsko porovnať s inými krajinami, zistili by sme, že väčšina krajín Európy má minimálnu mzdu zavedenú. Môžete si pozrieť aktuálne výšky minimálnych miezd v Európe.

Aby sme nehovorili len o negatíve, ako v krajine nie je zavedený minimálny plat, pozrime si priemerné mzdy v Dánsku. Aktuálna priemerná mzda je po prepočte na eurá približne na úrovni 5000€ za jeden odpracovaný mesiac. Táto suma predstavuje luxus, ktorý by každý Slovák len ticho závidel. Pre porovnanie platov s Európou, ide o jednu z najlepšie zarábajúcich krajín. A preto aj naďalej platí, že Dánsko je jednou z vyspelých škandinávskych krajín, kde sa oplatí pracovať.