Minimálna mzda Nemecko

Rok: 2019Nemecko sa zaraďuje medzi väčšinu štátov Európskej únie, kde je minimálna mzda zavedená. Minimálna hodinová mzda v Nemecku je pre rok 2019 stanovená na úroveň 9,19 € v hrubom. Čo je však veľmi potešujúce, že sa týka každého človeka, ktorý pracuje v Nemecku. Každý Slovák pracujúci v Nemecku má nárok na minimálnu mzdu. Pre porovnanie pri pracovnom fonde 168 hodín mesačne zarobíte približne 1544 €. Za jeden deň, kedy ste v práci 8 hodín zarobíte 73,52€.

Čo je však pre Nemecko zvláštne, patrilo medzi posledné krajiny Európskej únie, kde bola minimálna mzda zavedená. Do konca roku 2014 neexistovala v Nemecku minimálna mzda a množstvo zahraničných a aj domácich zamestnancov zarábalo menej. Išlo predovšetkým o časť východného Nemecka, kde aj po páde železnej opony vidno platové rozdiely. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala výška minimálnej mzdy v jednotlivých rokoch:

 Rok   Minimálna hodinová mzda   Mesačná (168 hodín) 
 2020    9,35 € (oznámili vopred)    1571 €  
 2019    9,19 €    1544 €  
 2018    8,84 €    1485 €  
 2017    8,84 €    1485 €  
 2016    8,50 €    1428 €  
 2015    8,50 €    1428 €  
 2014    neexistovala    neexistovala  
 2013    neexistovala    neexistovala  

Nemecko je jedna z najvyspelejších krajín sveta. Avšak existuje množstvo krajín, kde je minimálna mzda na vyššej úrovni. Minimálna mzda v Európskej únii je vyššia už len v štyroch štátoch. Nemecko obsadilo v roku 2019 piate miesto.