Sociálne odvody

Rok: 2024

Sociálne poistenie predstavuje druh zabezpečenia do budúcnosti v prípade, že by sa Vám neskôr niečo stalo. Platí ho každý zamestnanec zo svojej mzdy. V krátkosti Vám opíšeme, aký význam má každý druh poistenia:

A) Starobné poistenie: Často ho poznáme pod názvom dôchodkové poistenie. Vypočítava sa z neho výška Vášho budúceho dôchodku.

B) Nemocenské poistenie: Toto poistenie je možné uplatniť počas práceneschopnosti, tehotenstva, materstva alebo ošetrovania.

C) Invalidné poistenie: Poskytuje sa z neho invalidný, vdovský alebo sirotský dôchodok.

D) Poistenie v nezamestnanosti: Slúži pre prípad straty zamestnania. Ak splníte podmienky, dostanete podporu v nezamestnanosti.

E) Garančný fond: V prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa môžu byť kryté nároky zamestnanca.

F) Rezervný fond: Slúži na úhrady niektorých dávok, na ktoré nie sú peniaze.

G) Úrazové poistenie: Môže prísť ku kompenzácií v prípade pracovného úrazu, choroby z povolania alebo smrti.

Čo sa týka výšky sociálnych odvodov, vy ako zamestnanec zaplatíte z hrubej mzdy 9,40% a Váš zamestnávateľ zaplatí ešte extra poistenie vo výške 25,2%. Môžete si v krátkosti pozrieť výšku sociálnych odvodov z minimálnej mzdy. My si teraz uvedieme v tabuľke na príklade, že zarábate 1000 € v hrubom:

Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ
Sociálne poistenie 94,00 € (9,4%) 252,00 € (25,2%)
Starobné poistenie 40,00 € (4%) 140,00 € (14%)
Nemocenské poistenie 14,00 € (1,4%) 14,00 € (1,4%)
Invalidné poistenie 30,00 € (3%) 30,00 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 10,00 € (1%) 10,00 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 2,50 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 47,50 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 8,00 € (0,8%)

Dané výšky sociálneho poistenia sú platné pre rok 2024. Sumy všetkých druhov poistenia sa nemenili oproti roku 2023 a s najväčšou pravdepodobnosťou budú platné aj v roku 2025.