Sociálne odvody

Rok: 2019


Sociálne poistenie predstavuje druh zabezpečenia do budúcnosti v prípade, že by sa Vám neskôr niečo stalo. Platí ho každý zamestnanec zo svojej mzdy. V krátkosti Vám opíšeme, aký význam má každý druh poistenia:

A) Starobné poistenie: Často ho poznáme pod názvom dôchodkové poistenie. Vypočítava sa z neho výška Vášho budúceho dôchodku.

B) Nemocenské poistenie: Toto poistenie je možné uplatniť počas práceneschopnosti, tehotenstva, materstva alebo ošetrovania.

C) Invalidné poistenie: Poskytuje sa z neho invalidný, vdovský alebo sirotský dôchodok.

D) Poistenie v nezamestnanosti: Slúži pre prípad straty zamestnania. Ak splníte podmienky, dostanete podporu v nezamestnanosti.

E) Garančný fond: V prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa môžu byť kryté nároky zamestnanca.

F) Rezervný fond: Slúži na úhrady niektorých dávok, na ktoré nie sú peniaze.

G) Úrazové poistenie: Môže prísť ku kompenzácií v prípade pracovného úrazu, choroby z povolania alebo smrti.

Čo sa týka výšky sociálnych odvodov, vy ako zamestnanec zaplatíte z hrubej mzdy 9,40% a Váš zamestnávateľ zaplatí ešte extra poistenie vo výške 25,2%. Môžete si v krátkosti pozrieť výšku sociálnych odvodov z minimálnej mzdy. My si teraz uvedieme v tabuľke na príklade, že zarábate 1000€ v hrubom:

 Druh poistenia  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Sociálne poistenie    94,00 € (9,4%)  
 252,00 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    40,00 € (4%)  
 140,00 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    14,00 € (1,4%)  
 14,00 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    30,00 € (3%)  
 30,00 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    10,00 € (1%)  
 10,00 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 2,50 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 47,50 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 8,00 € (0,8%)  

Dané výšky sociálneho poistenia sú platné pre rok 2019. Sumy všetkých druhov poistenia sa nemenili oproti roku 2018 a s najväčšou pravdepodobnosťou budú platné aj v roku 2020.