Minimálna mzda Francúzsko

Rok: 2024

Francúzsko je jedna z najvyspelejších krajín sveta, kde majú zavedenú minimálnu mzdu. Každý plnoletý človek, ktorý dosiahne vek 18 rokov má vo Francúzsku nárok na minimálnu hodinovú mzdu 11,65€ v hrubom. Za jeden odpracovaný mesiac zarobíte v hrubom 1766,92. Výnimku v minimálnej mzde majú iba neplnoleté osoby 17-18 rokov, ktoré majú nárok na 90% z minimálnej mzdy a mladí vo veku 16-17 rokov môžu mať minimálnu mzdu na úrovni 80%. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej hodinovej a mesačnej mzdy vo Francúzsku podľa jednotlivých rokov pre osoby nad 18 rokov:

Rok Minimálna hodinová mzda Minimálna mesačná mzda
2025 12,23 € (odhad) 1855,00 € (odhad)
2024 11,65 € 1766,92 €
2023 11,27 € 1709,28 €
2022 10,48 € 1589,47 €
2021 10,25 € 1554,58 €
2020 10,05 € 1539,42 €
2019 10,03 € 1521,22 €
2018 9,88 € 1498,50 €
2017 9,76 € 1480,27 €

Zaujímavý údaj je aj o čistej mesačnej minimálnej mzde. Po odpočítaní všetkých daní a odvodov Vám v roku 2024 ostane v čistom približne 1370€. V roku 2023 to bolo 1330€ a pravdepodobne aj v roku 2025 sa o pár € zvýši. V nasledujúcej tabuľke si pozrite vývoj čistej mesačnej mzdy vo Francúzsku:

Rok Čistá min. mzda
2025 1440 € (odhad)
2024 1370 €
2023 1330 €
2022 1265 €
2021 1220 €
2020 1208 €
2019 1192 €
2018 1173 €

Pre zaujímavosť si môžete porovnať minimálnu mzdu v Európskej únií a na Slovensku. Francúzska minimálna mzda je v každom prípade jedna z najvyšších v celej Európskej únií a pravdepodobne aj v najbližších rokoch bude práca vo Francúzsku finančne dobre ohodnotená.