Minimálna mzda Francúzsko

Rok: 2019Francúzsko je jedna z najvyspelejších krajín sveta kde majú zavedenú minimálnu mzdu. Každý plnoletý človek, ktorý dosiahne vek 18 rokov má vo Francúzsku nárok na minimálnu hodinovú mzdu 10,03€ v hrubom. Za jeden odpracovaný mesiac zarobíte v hrubom 1521,22€. Výnimku v minimálnej mzde majú iba neplnoleté osoby 17-18 rokov, ktoré majú nárok na 90% z minimálnej mzdy a mladí vo veku 16-17 rokov môžu mať minimálnu mzdu na úrovni 80%. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej hodinovej a mesačnej mzdy vo Francúzsku podľa jednotlivých rokov pre osoby nad 18 rokov:

 Rok   Minimálna hodinová mzda   Mesačná mesačná mzda 
 2019    10,03 €    1521,22 €  
 2018    9,88 €    1498,50 €  
 2017    9,76 €    1480,27 €  
 2016    9,67 €    1466,62 €  
 2015    9,61 €    1457,52 €  
 2014    9,53 €    1430,22 €  


Zaujímavý údaj je aj o čistej mesačnej minimálnej mzde. Po odpočítaní všetkých daní a odvodov Vám v roku 2019 ostane v čistom 1192€. V roku 2018 to bolo 1173€ a pravdepodobne aj v roku 2020 sa o pár € zvýši. V nasledujúcej tabuľke si pozrite vývoj čistej mesačnej mzdy vo Francúzsku:

 Rok   Čistá min. mzda 
       
 2019    1192 €  
 2018    1173 €  
 2017    1153 €  
 2016    1144 €  
 2015   1146 €  
 2014    1124 €  


Pre zaujímavosť si môžete porovnať minimálnu mzdu v Európskej únií a na Slovensku. Francúzska minimálna mzda je v každom prípade jedna z najvyšších v celej Európskej únií a pravdepodobne aj v najbližších rokoch bude práca vo Francúzsku finančne dobre ohodnotená.