Minimálna mzda Francúzsko

Rok: 2017Francúzsko je jedna z najvyspelejších krajín sveta kde majú zavedenú minimálnu mzdu. Každý plnoletý človek, ktorý dosiahne vek 18 rokov má vo Francúzsku nárok na minimálnu hodinovú mzdu 9,76€ v hrubom. Za jeden odpracovaný mesiac zarobíte v hrubom 1480,27€. Výnimku v minimálnej mzde majú iba neplnoleté osoby 17-18 rokov, ktoré majú nárok na 90% z minimálnej mzdy a mladí vo veku 16-17 rokov môžu mať minimálnu mzdu na úrovni 80%. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej hodinovej a mesačnej mzdy vo Francúzsku podľa jednotlivých rokov pre osoby nad 18 rokov:

 Rok   Minimálna hodinová mzda   Mesačná mesačná mzda 
 2017    9,76 €    1480,27 €  
 2016    9,67 €    1466,62 €  
 2015    9,61 €    1457,52 €  
 2014    9,53 €    1430,22 €  


Zaujímavý údaj je aj o čistej mesačnej minimálnej mzde. Po odpočítaní všetkých daní a odvodov Vám v roku 2017 ostane v čistom 1153€. V roku 2016 to bolo 1144€ a pravdepodobne aj v roku 2018 sa o pár € zvýši. V nasledujúcej tabuľke si pozrite vývoj čistej mesačnej mzdy vo Francúzsku:

 Rok   Čistá min. mzda 
       
 2017    1144 €  
 2016    1153 €  
 2015   1146 €  
 2014    1124 €  


Pre zaujímavosť si môžete porovnať minimálnu mzdu v Európskej únií a na Slovensku. Francúzska minimálna mzda je v každom prípade jedna z najvyšších v celej Európskej únií a pravdepodobne aj v najbližších rokoch bude práca vo Francúzsku finančne dobre ohodnotená.