Minimálna mzda Luxembursko

Rok: 2019Luxembursko je krajina Európskej únie, kde je najvyššia minimálna mzda. Minimálna mesačná mzda v roku 2019 je 2 071,07 €. Ide o sumu, ktorá by potešila každého Slováka. Minimálna hodinová mzda v Luxembursku v roku 2019 je približne 12,94 €. Uvedené sumy predstavujú hrubý mesačný plat. Nie je v tom žiadny háčik. Rovnakú mzdu musí dostať aj Slovák, ktorý v krajine pracuje. K minimálnej mzde existuje aj príplatok 20% pre kvalifikovanú pracovnú silu. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa vyvíjal minimálny plat v Luxembursku v minulosti:

 Rok   Min. hodinová mzda   Min. mesačná mzda 
 2019    12,94 €    2 071 €  
 2018    12,49 €    1 999 €  
 2017    12,49 €    1 999 €  
 2016    12,01 €    1 923 €  
 2015    12,01 €    1 923 €  
 2014    12,00 €    1 921 €  
 2013    11,71 €    1 874 €  


Z tabuľky je vidieť pravidelnosť zvyšovania minimálneho platu. Je viac než pravdepodobné, že minimálna mzda v Luxembursku sa zvýši aj v roku 2020. Aby sme nehovorili len o hrubej mzde. V Luxembursku nie je vysoké zdanenie pri nízkom plate. Z minimálneho platu 2 071,07 € vám po zdanení ostane minimálna čistá mzda 1737 €. Pre porovnanie si môžete pozrieť minimálnu mzdu v Európe a na Slovensku.

Vysoká minimálna mzda v Luxembursku nie je len populárne opatrenie vlády. Ide o veľmi vyspelú krajinu, kde sa nadštandardne zarába. Priemerná mzda v Luxembursku bola v roku 2018 na úrovni 4682 €. Aj keď mnohé krajiny Európy sa už pre Slovákov stali výškami platov neatraktívne, vyzerá to tak, že pracovať v Luxembursku je stále veľmi lákavé.