Minimálna mzda Luxembursko

Rok: 2017Luxembursko je krajina Európskej únie, kde je najvyššia minimálna mzda. Minimálna mesačná mzda v roku 2017 je 1999 €. Ide o sumu, ktorá by potešila každého Slováka. Minimálna hodinová mzda v Luxembursku v roku 2017 je 11,55 €. Uvedené sumy predstavujú hrubý mesačný plat. Nie je v tom žiadny háčik. Rovnakú mzdu musí dostať aj Slovák, ktorý v krajine pracuje. K minimálnej mzde existuje aj príplatok 20% pre kvalifikovanú pracovnú silu. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa vyvíjal minimálny plat v Luxembursku v minulosti:

 Rok   Min. hodinová mzda   Min. mesačná mzda 
 2017    11,55 €    1999 €  
 2016    11,12 €    1923 €  
 2015    11,12 €    1923 €  
 2014    11,10 €    1921 €  
 2013    10,83 €    1874 €  


Z tabuľky je vidieť pravidelnosť zvyšovania minimálneho platu. Je viac než pravdepodobné, že minimálna mzda v Luxembursku sa zvýši aj v roku 2018. Aby sme nehovorili len o hrubej mzde. V Luxembursku nie je vysoké zdanenie pri nízkom plate. Z minimálneho platu 1999€ vám po zdanení ostane minimálna čistá mzda 1687 €. Pre porovnanie si môžete pozrieť minimálnu mzdu v Európe a na Slovensku.

Vysoká minimálna mzda v Luxembursku nie je len populárne opatrenie vlády. Ide o veľmi vyspelú krajinu, kde sa nadštandardne zarába. Priemerná mzda v Luxembursku je v roku 2017 na úrovni 4682 €. Aj keď mnohé krajiny Európy sa už pre Slovákov stali výškami platov neatraktívne, vyzerá to tak, že pracovať v Luxembursku je stále veľmi lákavé.