Minimálna mzda Rakúsko

Rok: 2024

Rakúsko sa zaraďuje medzi krajiny EÚ, v ktorých nie je štátom nariadená minimálna mzda. Aj pre rok 2024 platí, že minimálna hodinová a aj minimálna mesačná mzda nie je zavedená. Všetko je to na úrovni dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Prevažne u väčších zamestnávateľov je minimálna mzda pre danú pracovnú pozíciu zakotvená v kolektívnej zmluve. V nej sú väčšinou definované aj ďalšie benefity. Ako sa minimálna mzda vyvíjala v minulosti? Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Rok Min. hodinová mzda Min. mesačná mzda
2025 neexistuje (odhad) nezavedená (odhad)
2024 neexistuje nezavedená
2023 neexistuje nezavedená
2022 neexistuje nezavedená
2021 neexistuje nezavedená
2020 neexistuje nezavedená
2019 neexistuje nezavedená
2018 neexistuje nezavedená

Z uvedenej tabuľky vidieť, že minimálna mzda v Rakúsku neexistovala ani v minulosti. Ako si myslíte, že to bude vyzerať v budúcnosti? S najväčšou pravdepodobnosťou minimálna mzda v Rakúsku nebude zavedená ani v roku 2025. Do roku 2015 razilo Rakúsko spoločnú politiku s Nemeckom. Avšak Nemecko ju v roku 2015 zaviedlo a v roku 2024 je na úrovni 12.41€/hodina. Pre zaujímavosť si môžete pozrieť minimálne mzdy v Európe.

Aj keď pre Slovákov nie je výhodný model nezavedenej minimálnej mzdy, pozrime sa na priemernú rakúsku mzdu. Tá bola v roku 2023 na úrovni 4413€. Je jedna z najvyšších v Európskej únií. V porovnaní so Slovenskom sú rakúske platy niekoľkonásobne vyššie a aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo Slováci odchádzajú za prácou do zahraničia.