Minimálna mzda Rakúsko

Rok: 2019



Rakúsko sa zaraďuje medzi krajiny EÚ, v ktorých nie je štátom nariadená minimálna mzda. Aj pre rok 2019 platí, že minimálna hodinová a aj minimálna mesačná mzda nie je zavedená. Všetko je to na úrovni dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Prevažne u väčších zamestnávateľov je minimálna mzda pre danú pracovnú pozíciu zakotvená v kolektívnej zmluve. V nej sú väčšinou definované aj ďalšie benefity. Ako sa minimálna mzda vyvíjala v minulosti? Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

 Rok   Min. hodinová mzda   Min. mesačná mzda 
 2019    neexistuje    nezavedená  
 2018    neexistuje    nezavedená  
 2017    neexistuje    nezavedená  
 2016    neexistuje    nezavedená  
 2015    neexistuje    nezavedená  
 2014    neexistuje    nezavedená  
 2013    neexistuje    nezavedená  


Z uvedenej tabuľky vidieť, že minimálna mzda v Rakúsku neexistovala ani v minulosti. Ako si myslíte, že to bude vyzerať v budúcnosti? S najväčšou pravdepodobnosťou minimálna mzda v Rakúsku nebude zavedená ani v roku 2020. Do roku 2015 razilo Rakúsko spoločnú politiku s Nemeckom. Avšak Nemecko ju v roku 2015 zaviedlo a v roku 2019 je na úrovni 9,19€/hodina. Pre zaujímavosť si môžete pozrieť minimálne mzdy v Európe.

Aj keď pre Slovákov nie je výhodný model nezavedenej minimálnej mzdy, pozrime sa na priemernú Rakúsku mzdu. Tá bola v roku 2018 na úrovni 3632€. Je jedna z najvyšších v Európskej únií. V porovnaní so Slovenskom sú rakúske platy niekoľkonásobne vyššie a aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo Slováci odchádzajú za prácou do zahraničia.