Mzda v hrubom

Rok: 2024

Pod pojmom hrubá mzda sa rozumie suma peňazí za prácu ešte pred zdanením. Z hrubej mzdy sa odvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Okrem toho sa ešte platí daň z príjmu, ktorá je štandardne vo výške 19 %. V prípade, že zarobíte veľmi veľa, platí sa tzv. milionárska daň vo výške 25 %.

Minimálna mzda v hrubom

Aj v roku 2024 sa pri minimálnej mzde platia relatívne nízke zdravotné odvody. Nominálne zaplatíte iba 30,00 €, čo predstavuje 4 percentá. Ani na sociálnych odvodoch nezaplatíte nominálne vysokú sumu. Výška sociálnych odvodov je 70,50 € - 9,4%. Okrem toho bude nutné zdaniť pár € daňou z príjmu vo výške 19 %. Na prelome rokov 2023 a 2024 sa minimálna mzda zvyšovala zo 700 € na 750 €. Práve na hrubú mzdu je naviazaná podpora v nezamestnanosti keby ste náhodou prišli o prácu.

V pracovnom prostredí sa najčastejšie hovorí o hrubej mzde. Pri nástupe do zamestnania sa rozpráva o hrubej mzde a stáva sa nástrojom vyjednávania medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Táto mzda býva stanovená aj v pracovnej zmluve.