Mzda v hrubom

Rok: 2018Pod pojmom hrubá mzda sa rozumie suma peňazí za prácu ešte pred zdanením. Z hrubej mzdy sa odvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Okrem toho sa ešte platí daň z príjmu, ktorá je štandardne vo výške 19 %. V prípade, že zarobíte veľmi veľa, platí sa tzv. milionárska daň vo výške 25%.

Minimálna mzda v hrubom

Aj v roku 2018 sa pri minimálnej mzde platia relatívne nízke zdravotné odvody. Nominálne zaplatíte iba 12 euro, čo predstavuje 4 percentá. Okrem toho bude nutné zdaniť pár euro daňou z príjmu vo výške 19%. Na prelome rokov 2017 a 2018 sa minimálna mzda zvyšuje zo 435€ na 480€. Práve na hrubú mzdu je naviazaná podpora v nezamestnanosti keby ste náhodou prišli o prácu.

V pracovnom prostredí sa najčastejšie hovorí o hrubej mzde. Pri nástupe do zamestnania sa rozpráva o hrubej mzde a stáva sa nástrojom vyjednávania medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Táto mzda býva stanovená aj v pracovnej zmluve.