Nárok na dovolenku

Rok: 2018


Každý zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer má nárok na dovolenku. Slúži predovšetkým na regeneráciu zamestnanca. Počas čerpania dovolenky zamestnanec dostáva plat, ktorý sa vypočíta z priemernej mzdy z predošlého ročného kvartálu.

Sunny beach   Dovoelenka na Oravskom hrade

Počet dní:
Minimálne 20 dní pre každého zamestnaného človeka.
Minimálne 25 dní pre zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 33 rokov. V prípade, že ste v aktuálnom roku oslávili 33. narodeniny, máte nárok na 25 dní dovolenky.
V prípade, že ste štátnym zamestnancom máte nárok na 25 dní dovolenky, ak máte viac ako 33 rokov, môžete čerpať dovolenku minimálne 30 dní.

Nárok na voľno:
Na dovolenku v roku 2019, rovnako ako aj v roku 2018, máte nárok, ak ste u rovnakého zamestnávateľa odpracovali minimálne 60 dní. Za každých 21 dní, kedy ste boli v práci môžete čerpať 1/12 ročného základu.
Príklad: Jana má 42 rokov a pracuje od 1.januára a jej pracovná zmluva končí 31. mája, má nárok na 5/12 časť, čiže v prepočte 10,42 dňa.

Prenesenie dovolenky:
Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.