Nárok na dovolenku

Rok: 2024

Každý zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, má nárok na dovolenku. Slúži predovšetkým na regeneráciu zamestnanca. Počas čerpania dovolenky zamestnanec dostáva plat, ktorý sa vypočíta z priemernej mzdy z predošlého ročného kvartálu.

Dovolenka na Oravskom hrade

Počet dní:

Výpočet počtu dní dovolenky závisí od veku zamestnanca a jeho nárok upravuje zákonník práce:

Minimálne 20 dní pre každého mladého zamestnaného človeka.
Minimálne 25 dní pre zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 33 rokov. V prípade, že ste v aktuálnom roku oslávili 33. narodeniny, máte nárok na 25 dní dovolenky. Rovnako nárok na 25 dní dovolenky má nárok aj zamestnanec, ktorý nedovŕšil 33 rokov a trvalo sa stará o dieťa. (spravidla otec a matka dieťaťa od 18 rokov).

V prípade, že ste štátnym zamestnancom, máte nárok na 25 dní dovolenky. Ak máte viac ako 33 rokov alebo máte menej a trvalo sa staráte o dieťa, môžete čerpať dovolenku minimálne 30 dní.


Nárok na voľno:

Na dovolenku v roku 2024, rovnako ako aj v roku 2023, máte nárok, ak ste u rovnakého zamestnávateľa odpracovali minimálne 60 dní. Za každých 21 dní, kedy ste boli v práci môžete čerpať 1/12 ročného základu. Na výpočet nároku na dovolenku vám pomôže kalkulačka.
Príklad: Jana má 42 rokov a pracuje od 1.januára a jej pracovná zmluva končí 31. mája, má nárok na 5/12 časť, čiže v prepočte 10,42 dňa.


Prenesenie dovolenky:

Je možné si preniesť nevyčerpanú dovolenku z predošlého roka do nasledujúceho roka. V prípade, že si prenesenú dovolenku ani tak nevyčerpáte, prepadne vám.