Priemerná mzda

Rok: 2024 a 2023

Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Preto väčšinou platí pravidlo, že približne 70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Pokiaľ by ste chceli vedieť, koľko percent Slovákov zarobí viac ako vy, pre túto štatistiku používame pojem medián. Priemerná mzda pre rok 2023 podľa štatistického úradu predstavuje sumu 1430 euro. Je to dôležitá suma pre výpočet budúceho dôchodku, ktorá sa odvíja od priemeného platu, z ktorého sa počíta koeficient.

Výška priemernej mzdy sa na Slovensku každoročne zvyšuje. Je to dané predovšetkým tým, že peniaze časom strácajú svoju hodnotu. O tom, či vám stúpne alebo klesne životná úroveň rozhoduje inflácia. Pokiaľ váš plat v nasledujúcom roku neporastie a výška inflácie je na úrovni 5%, reálne máte nižší plat o spomínané 5%. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve k minimálnej mzde, na základe čoho sa počíta dôchodkový koeficient.

Rok Priemerná mzda Minimálna mzda
2024 1535 € (odhad) 646 €
2023 1430 € 700 €
2022 1304 € 646 €
2021 1211 € 623 €
2020 1133 € 580 €
2019 1092 € 520 €
2018 1013 € 480 €
2017 954 € 435 €
2016 912 € 405 €
2015 883 € 380 €
2014 858 € 352 €
2013 824 € 338 €
2012 805 € 327 €
2011 786 € 317 €
2010 769 € 308 €
2009 745 € 296 €