Priemerná mzda

Rok: 2017 a 2018Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Preto väčšinou platí pravidlo, že 70% ľudí zarobí menej ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Pokiaľ by ste chceli vedieť koľko percent Slovákov zarobí viac ako vy, pre túto štatistiku používame pojem medián. Priemerná mzda pre rok 2017 podľa štatistického úradu predstavuje sumu 954 euro. Je to dôležitá suma pre výpočet budúceho dôchodku, ktorá sa odvíja od priemeného platu, z ktorého sa počíta koeficient.

Výška priemernej mzdy sa na Slovensku každoročne zvyšuje. Je to dané predovšetkým tým, že peniaze časom strácajú svoju hodnotu. O tom, či vám stúpne alebo klesne životná úroveň rozhoduje inflácia. Pokiaľ váš plat v nasledujúcom roku neporastie a výška inflácie je na úrovni 2%, reálne máte nižší plat o spomínané 2%. V tabuľke si môžete pozrieť ako sa vyvíjala priemerná hrubá mzda v národnom hospodárstve k minimálnej mzde, na základe čoho sa počíta dôchodkový koeficient.

 Rok   Priemerná mzda  Minimálna mzda 
 2019    1057 € (odhad)    520 €  
 2018    1002 € (odhad)    480 €  
 2017    954 €    435 €  
 2016    912 €    405 €  
 2015    883 €    380 €  
 2014    858 €    352 €  
 2013    824 €    338 €  
 2012    805 €    327 €  
 2011    786 €    317 €  
 2010    769 €    308 €  
 2009    745 €    296 €