Minimálna mzda na Slovensku

Rok: 1993 - 2019Výška minimálnej mzdy bola aj v minulosti témou politických rozhovorov. Vysoká minimálna mzda zvyšuje nezamestnanosť. Ak je naopak najnižšia možná mzda nastavená príliš nízko, hrozí riziko poklesu životnej úrovne obyvateľstva. Preto je dôležité nájsť vhodný kompromis. Minimálna mzda sa takmer každý rok zvyšuje o nejaké percento. V minulosti boli aj roky stagnácie, kedy minimálna mzda ostávala na rovnakej hodnote. V krátkosti si môžete pozrieť históriu minimálnej mzdy na Slovensku. Uvedené hodnoty predstavujú hrubý príjem.

 Minimálna mzda v roku  Výška
       
 1993, 1994, 1995    81 €  
 1996, 1997    90 €  
 1998   100 €  
 1999    120 €  
 2000    146 €  
 2001    163 €  
 2002   185 €  
 2003    202 €  
 2004   216 €  
 2005    229 €  
 2006    252 € 
 2007, 2008    269 € 
 2009    296 € 
 2010    308 € 
 2011    317 € 
 2012    327 € 
 2013    338 € 
 2014    352 € 
 2015    380 € 
 2016    405 € 
 2017    435 € 
 2018    480 € 
 2019    520 €