Daňový bonus

Rok: 2018

Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu. Nárok na daňový bonus má pracujúci, ktorý za rok zarobil minimálne 6 násobok minimálnej mzdy. Ide o sumu 2880€ za rok (480€ x 6) Daňový bonus neznižuje základ dane ale zvyšuje mzdu o pevnú sumu podľa počtu vyživovaných detí.

Aká je mesačná výška daňového bonusu v roku 2018?

21,56 € - 1 nezaopatrené dieťa
43,12 € - 2 nezaopatrené deti
64,68 € - 3 nezaopatrené deti

Výška daňového bonusu v roku 2018 je naviazaná na životné minimum. Keďže životné minimum sa zvýšilo len minimálne, preto sa aj daňový bonus na dieťa zvýšil len o pár centov. Pozrite si aktuálnu výšku daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

 Obdobie   1 dieťa   2 deti   3 deti 
 1.1.2018 - 31.12.2018   21,56 €   43,12 €   64,68 € 
 1.7.2016 - 31.12.2017   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2015 - 30.6.2016   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2014 - 30.6.2015   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2013 - 30.6.2014   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2012 - 30.6.2013   21,03 €   42,06 €   63,09 € 

Nárok na daňový bonus je aj na viacero detí. Za každé jedno dieťa máte daňové zvýhodnenie 21,56€. Napríklad pri 4 deťoch ide o sumu 86,24€. Ak máte 5 detí, daňové zvýhodnenie bude 107,80€.

Aká je ročná výška daňového bonusu v roku 2018?

Pri uplatnení daňového bonusu môžete prísť k zaujímavej sume. V tabuľke si pozrite, koľko ušetríte za rok pri uplatnení daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

 Obdobie   1 dieťa   2 deti   3 deti 
 1.7.2017 - 31.12.2018   258,72 €   517,44 €   776,16 € 
 1.7.2016 - 31.12.2017   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2015 - 30.6.2016   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2014 - 30.6.2015   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2013 - 30.6.2014   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2012 - 30.6.2013   252,36 €   504,72 €   757,08 €