Daňový bonus

Rok: 2022

Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu. Nárok na daňový bonus má pracujúci, ktorý za rok zarobil minimálne 6 násobok minimálnej mzdy. Ide o sumu 3876€ za rok (646€ x 6) Daňový bonus neznižuje základ dane ale zvyšuje mzdu o pevnú sumu podľa počtu vyživovaných detí.

Aká je mesačná výška daňového bonusu v roku 2022?

23,57 € - 1 nezaopatrené dieťa
47,14 € - 2 nezaopatrené deti
70,71 € - 3 nezaopatrené deti

Výška daňového bonusu v roku 2022 je naviazaná na životné minimum. Keďže životné minimum sa zvýšilo len minimálne, preto sa aj daňový bonus na dieťa zvýšil len o pár centov. Pozrite si aktuálnu výšku daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

Obdobie 1 dieťa 2 deti 3 deti
1.1.2022 - 31.12.2022 23,57 € 47,14 € 70,71 €
1.1.2021 - 31.12.2021 23,22 € 46,44 € 69,66 €
1.1.2020 - 31.12.2020 22,72 € 45,44 € 68,16 €
1.1.2019 - 31.12.2019 22,17 € 44,34 € 66,51 €
1.1.2018 - 31.12.2018 21,56 € 43,12 € 64,68 €
1.7.2016 - 31.12.2017 21,41 € 42,82 € 64,23 €

Nárok na daňový bonus je aj na viacero detí. Za každé jedno dieťa máte daňové zvýhodnenie 23,57€. Napríklad pri 4 deťoch ide o sumu 94,28€. Ak máte 5 detí, daňové zvýhodnenie bude 117,85€.

Aká je ročná výška daňového bonusu v roku 2022?

Pri uplatnení daňového bonusu môžete prísť k zaujímavej sume. V tabuľke si pozrite, koľko ušetríte za rok pri uplatnení daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

Obdobie 1 dieťa 2 deti 3 deti
1.1.2022 - 31.12.2022 282,84 € 565,68 € 848,52 €
1.1.2021 - 31.12.2021 278,44 € 557,28 € 835,92 €
1.1.2020 - 31.12.2020 272,64 € 545,28 € 817,92 €
1.1.2019 - 31.12.2019 266,04 € 532,08 € 798,12 €
1.1.2018 - 31.12.2018 258,72 € 517,44 € 776,16 €
1.7.2016 - 31.12.2017 256,92 € 513,84 € 770,76 €

Dvojnásobný daňový bonus?

V prípade, že sa staráte o dieťa do 6 rokov, máte nárok na dvojnásobný daňový bonus za každé dieťa. Namiesto zvýhodnenia 23,57€, získate za každé dieťa do 6 rokov 47,14€. Do 6 rokov znamená, že daňový bonus na dieťa bude posledný krát dvojnásobný v mesiaci, kedy oslávi 6. narodeniny.