Supehrubá mzda

Rok: 2019


Tento pojem môžeme ľudovo preložiť ako náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Každý zamestnávateľ však musí počítať s tým, že za každého zamestnanca musí odviesť extra daň 35,2%. Superhrubá mzda predstavuje reálnu cenu práce.

Napríklad pri minimálnej mzde prepočítanej na rok 2019 (oproti roku 2018 výrazný nárast) a pri uplatnení nezdaniteľnej položky a žiadnych deťoch:
Čistá mzda: 427,11 €
Hrubá mzda: 520 €
Superhrubá mzda: 703,04 €

Iný príklad pri zárobku 1000 € v hrubom za rovnakých podmienok ako v prvom príklade:
Čistá mzda: 763,81 €
Hrubá mzda: 1000 €
Superhrubá mzda: 1352 €

V krátkosti preložené do jednoduchého jazyka. Pokiaľ pracujete za minimálnu mzdu, vášho zamestnanca budete stáť 703,04 € a na svojom účte uvidíte v čistom 427,11 €. V prípade, že zarobíte v čistom 763,81 €, vášho zamestnávateľa budete stáť 1352 €.