Supehrubá mzda

Rok: 2024

Tento pojem môžeme ľudovo preložiť ako náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Každý zamestnávateľ však musí počítať s tým, že za každého zamestnanca musí odviesť extra odvod 35,2%. Superhrubá mzda predstavuje reálnu cenu práce.

Napríklad pri minimálnej mzde prepočítanej na rok 2024 (oproti roku 2023 nárast) a pri uplatnení nezdaniteľnej položky a žiadnych deťoch:
Čistá mzda: 615,50 €
Hrubá mzda: 750 €
Superhrubá mzda: 1 013,99 €

Iný príklad pri zárobku 1000 € v hrubom za rovnakých podmienok ako v prvom príklade:
Čistá mzda: 790,86 €
Hrubá mzda: 1000 €
Superhrubá mzda: 1352 €

V krátkosti preložené do jednoduchého jazyka. Pokiaľ pracujete za minimálnu mzdu, vášho zamestnanca budete stáť 1013,99 € a na svojom účte uvidíte v čistom 615,50 €. V prípade, že zarobíte v čistom 790,86 €, vášho zamestnávateľa budete stáť 1352 €.