Minimálny dôchodok

Rok: 2023

Pracovať celý život za minimálnu mzdu predstavovalo veľké riziko pre tieto nízkopríjmové skupiny. V roku 2015 došlo k zmene, kedy bude dôchodca dostávať viacej peňazí ak mal nízky príjem. V budúcnosti sa dá očakávať, že bude dôležitejší počet odpracovaných rokov ako výška mzdy. Pokiaľ človek vôbec nepracuje, jeho šanca na dôstojnú starobu sa znižuje.

Podľa starého zákona by ste za 30 rokov práce za minimálnu mzdu dostali iba približne 220 euro, čo predstavuje veľmi nízku penziu. Táto suma je pre dôstojný život dôchodcu veľmi nízka, preto bolo možné požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Po novom sa zavádza oveľa vyššia suma pre dôchodcu, ktorý odpracoval viac ako 30 rokov. Ak ste odpracovali napríklad 30 rokov, dostanete v roku 2023 minimálny dôchodok 334,30 euro a ak 40 rokov potom bude váš minimálny dôchodok vo výške 378,50 euro. Garantovaný dôchodok za 30 odpracovaných rokov je 33% hrubej priemernej mzdy z pred 5 rokov. Za 31 až 39 odrobených rokov sa dôchodok zvyšuje o 0,02 násobok životného minima a od 40 rokov o 0,03 násobok životného minima. Ide o výrazné zvýšenie minimálneho dôchodku oproti roku 2019, kedy sa aj menil vzorec výpočtu. Pokiaľ by nebol minimálny starobný dôchodok garantovaný, museli by ste na takúto sumu zarábať počas vášho produktívneho veku približne 70% priemernej mzdy. Výšku garantovaného dôchodku pre rok 2023 nájdete v tabuľke:

Minimálny dôchodok podľa odpracovaných rokov:

Odpracované roky Koeficient priem. mzdy a živ. minima Dôchodok
30 33% 334,30 €
31 33% + 0,02 338,50 €
32 33% + 0,04 342,70 €
33 33% + 0,06 347,00 €
34 33% + 0,08 351,20 €
35 33% + 010 355,40 €
36 33% + 0,12 359,60 €
37 33% + 0,14 363,80 €
38 33% + 0,16 368,00 €
39 33% + 0,18 372,20 €
40 33% + 0,21 378,50 €
41 33% + 0,24 384,80 €
42 33% + 0,27 391,10 €
43 33% + 0,30 397,40 €
44 33% + 0,33 403,70 €
45 33% + 0,36 410,00 €
46 33% + 0,39 416,30 €
47 33% + 0,42 422,60 €
48 33% + 0,45 428,90 €
49 33% + 0,48 435,20 €
50 33% + 0,52 441,50 €