Minimálny dôchodok

Rok: 2019



Pracovať celý život za minimálnu mzdu predstavovalo veľké riziko pre tieto nízkopríjmové skupiny. Od roku 2015 prichádza novinka, kedy bude dôchodca dostávať viacej peňazí ak mal nízky príjem. V budúcnosti sa dá očakávať, že bude dôležitejší počet odpracovaných rokov ako výška mzdy. Pokiaľ človek vôbec nepracuje, jeho šanca na dôstojnú starobu sa znižuje.

Podľa starého zákona by ste za 30 rokov práce za minimálnu mzdu dostali iba približne 150 euro, čo predstavuje veľmi nízku sumu. Táto suma je pre dôstojný život dôchodcu veľmi nízka, preto bolo možné požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Po novom sa zavádza oveľa vyššia suma pre dôchodcu, ktorý odpracoval viac ako 30 rokov. Ak ste odpracovali napríklad 30 rokov, dostanete v roku 2019 minimálny dôchodok 278,90 euro a ak 40 rokov potom bude váš minimálny dôchodok vo výške 322,00 euro. Ide len o minimálne zvýšenie minimálneho dôchodku oproti roku 2018. Pokiaľ by nebol minimálny starobný dôchodok garantovaný, museli by ste na takúto sumu zarábať počas vášho produktívneho veku približne 80% priemernej mzdy. Výšku garantovaného dôchodku pre rok 2019 nájdete v tabuľke:

 Odpracované roky   Koeficient živ. minima   Dôchodok 
 30    1,36    278,90 €  
 31    1,38    283,00 €  
 32    1,40    287,10 €  
 33    1,42    291,20 €  
 34    1,44    295,40 €  
 35    1,46    299,50 €  
 36    1,48    303,60 €  
 37    1,50    307,70 €  
 38    1,52    311,80 €  
 39    1,54    315,90 €  
 40    1,57    322,00 €  
 41    1,60    328,20 €  
 42    1,63    334,30 €  
 43    1,66    340,50 €  
 44    1,69    346,60 €  
 45    1,72    352,80 €  
 46    1,75    358,90 €  
 47    1,78    365,10 €  
 48    1,81    371,20 €  
 49    1,84    377,40 €  
 50    1,87    383,50 €