Priemerná mzda - Nemecko

Rok: 2018 a 2019Nemecko je jedna z najvyspelejších krajín Európy. Priemerná mzda tu patrí medzi najvyššie. Predstavuje sumu 3876€ a každoročne rastie. Priemerný plat v Nemecku je veľmi atraktívny pre Slovákov a aj ľudí z východnej Európy. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa vyvíjala výška priemernej mzdy v Nemecku v jednotlivých rokoch. Ukážeme Vám aj približnú hodinovú mzdu, keby ste pracovali 168 hodín na úrovni priemerného platu v Nemecku.

 Rok   Priemerná mesačná mzda   Hodinová (168 hodín) 
       
   
 2019    3963 € (odhad)    23,60 € (odhad)  
 2018    3876 €    23,10 €  
 2017    3775 €    22,50 €  
 2016    3716 €    22,10 €  
 2015    3624 €    21,60 €  
 2014    3541 €    21,10 €  


Z tabuľky je jasne vidieť, že priemerná mzda už v Nemecku nerastie tak výrazne ako v krajinách strednej a východnej Európy. Ak by ste nemecký plat chceli porovnať, môžete si pozrieť priemernú mzdu v Európskej únií alebo priemernú mzdu na Slovensku. Aj keď od pádu železnej opony prešlo veľa rokov, stále je vidieť zaostalosť krajín východného bloku. Podobne je to aj v Nemecku, kde priemerná mzda je nižšia vo východnej časti Nemecka.