Stupne náročnosti práce

1.1.2024 - 31.12.2024

Existujú niektoré profesie, ktoré sú charakterom práce náročnejšie ako iné. Vo všeobecnosti platí, že výška minimálnej mzdy je pre rok 2024 na úrovni 750 €, oproti roku 2023 kedy bola jej výška 700 €. Existujú však niektoré profesie, ktoré majú vyšší koeficient minimálnych mzdových nárokov. Podľa zákonníka práce existuje 6 stupňov náročnosti práce:

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda Min. hodinová mzda
1. 1,0 750 € 4,31 €
2. 1,2 866 € 4,97 €
3. 1,4 982 € 5,64 €
4. 1,6 1098 € 6,31 €
5. 1,8 1214 € 6,97 €
6. 2,0 1330 € 7,64 €

1. stupeň náročnosti práce: Patria sem základné manipulačné alebo prípravné práce, ktoré sú podľa určitých postupov alebo pokynov nadriadeného. Väčšina prác, pri ktorých zamestnávatelia uplatňujú minimálnu mzdu patrí do prvého stupňa.
Príklady: upratovačka, operátor výroby

2. stupeň náročnosti práce: Spadajú tu rutinné odborné práce alebo práce s hmotnou zodpovednosťou. Ďalej tu môžeme zaradiť jednoduché remeselné činnosti alebo práca v zdravotníctve.
Príklady: administratívny pracovník, predavačka

3. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme menej zložité agendy. Spadajú tu aj rôzne druhy tvorivých remeselných prác. Do tretieho stupňa patria aj práce, kde zodpovedáte za zdravie iných osôb alebo práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú fyzickú námahu.
Príklad: zdravotná sestra, účtovníčka

4. stupeň náročnosti práce: Patria sem rôzne odborné agendy a práce, ktoré si vyžadujú zvýšenú psychickú námahu. Zaraďujú sa tu práce poskytujúcu zdravotnú starostlivosť. Do 4. stupňa náročnosti práce spadajú aj manažérske a riadiace funkcie.
Príklady: oblastný manažér, hlavný účtovník

5. stupeň náročnosti práce: Tu patria koncepčné, tvorivé a metodické práce vyžadujúce zvýšenú psychickú odolnosť. 5 stupeň zodpovedá mimoriadne náročným procesom, kde je nutné dodržiavať zložité postupy.
Príklad: manažér výroby, všeobecný lekár pre dospelých

6. stupeň náročnosti práce: Tu zaraďujeme tvorivé úlohy, ktoré je nutné riešiť neobvyklým spôsobom. Vyžadujú si vysokú mieru zodpovednosti, ktoré môžu mať pre spoločnosť významný dopad.
Príklady: výkonný riaditeľ, generálny riaditeľ

Popis a príklady majú len informatívny charakter. Každá pracovná pozícia ma špecifickú náplň práce, preto nie je možné na 100% určiť, do ktorého stupňa náročnosti práce patria.