Minimálna mzda

1.1.2023 - 31.12.2023

Minimálna mzda v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 bola vo výške 700 € v hrubom. Najnižší možný hodinový zárobok bol na úrovni 4,023 €. Minimálna mzda má 6 stupňov náročnosti práce a preto je možné, že niektoré povolania mali garantované viac ako 700€ v hrubom. Oproti roku 2022 ide o nárast 54 €. Minimálna mzda sa každoročne zvyšuje a v roku 2024 je vyššia o ďalších 50€. V tabuľke si môžete pozrieť aká výška minimálnej mzdy bola v rokoch 2022, 2023 a 2024:

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
2024 750 € 4,31 €
2023 700 € 4,023 €
2022 646 € 3,713 €

Možno si niekto povie, že 700€ nie je až také zlé ale z každej mzdy je nutné platiť dane a odvody. Aj keď z minimálnej mzdy sa neplatia také vysoké dane a odvody ako napríklad z priemernej mzdy, stále si veľkú časť z Vašej výplaty odkrojí štát. V tabuľke si môžete pozrieť, ako sa minimálna mzda v roku 2023 zdaňovala:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 28,00 € (4%) 70,60 € (14%)
Sociálne poistenie 65,80 € (9,4%) 176,40 € (25,2%)
Starobné poistenie 28,00 € (4%) 98,00 € (14%)
Nemocenské poistenie 9,80 € (1,4%) 9,80 € (1,4%)
Invalidné poistenie 21,00 € (3%) 21,00 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 7,00 € (1%) 7,00 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,75 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 33,25 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 5,60 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 37,23 € 0,00 €
         
Čistá mzda 568,97 €