Stravné, stravné lístky

Rok: 2019


Zamestnanci majú v roku 2019 nárok na príspevok na stravu. Zamestnávateľ môže zabezpečiť stravu v stravovacom zariadení. Vo väčšine prípadov zamestnanec dostane stravné lístky. Nárok na stravné lístky v roku 2019 (rovnako ako aj v roku 2018) má zamestnanec TPP, ktorý je v práci viac ako 4 hodiny (pri 4 hodinovom pracovnom čase stravné nedostanete). V prípade, že zamestnanec pracuje dlhšie ako 11 hodín, odporúča sa prispievať aj na druhé teplé jedlo. Nie je to povinnosť zamestnávateľa, ale iba odporúčanie. U ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu spravidla zamestnávatelia šetria aj pri stravnom.

Nárok na stravné   stravovacie zariadenie

Výška stravného:
Zamestnanec má nárok na príspevok na stravu v minimálnej hodnote 3,60 euro. Maximálne však môže dostať príspevok na stravu 4,80 euro. Zamestnávateľ je zároveň povinný prispievať na stravné minimálne 55%. Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.

Dohody o vykonaní práce a skrátený úväzok:
Človek, ktorý pracuje na základe brigádnickej práce študenta alebo dohody o vykonaní práce nemá nárok na stravné.
Pokiaľ pracujete na skrátený úväzok, máte nárok na príspevok na stravu v prípade, že ste v práci dlhšie ako 4 hodiny. V prípade, že ste v práci štyri hodiny alebo kratšie, nevzniká nárok na príspevok na stravu.