Stravné, stravné lístky

Rok: 2024

Zamestnanci majú v roku 2024 nárok na príspevok na stravu. Zamestnávateľ môže zabezpečiť stravu v stravovacom zariadení. Vo väčšine prípadov zamestnanec dostane stravné lístky. Nárok na stravné lístky v roku 2024 (rovnako ako aj v roku 2023) má zamestnanec TPP, ktorý je v práci viac ako 4 hodiny (pri 4 hodinovom pracovnom čase stravné nedostanete). V prípade, že zamestnanec pracuje dlhšie ako 11 hodín, odporúča sa prispievať aj na druhé teplé jedlo. Nie je to povinnosť zamestnávateľa, ale iba odporúčanie. U ľudí, ktorí pracujú za minimálnu mzdu spravidla zamestnávatelia šetria aj pri stravnom.

Stravovacie zariadenie

Výška stravného:

Zamestnanec má nárok na príspevok na stravu od 1.6.2023 v minimálnej hodnote 5,48 euro. Maximálne však môže dostať príspevok na stravu 7,30 euro. Zamestnávateľ je zároveň povinný prispievať na stravné minimálne 55%. Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.

Dohody o vykonaní práce a skrátený úväzok:

Človek, ktorý pracuje na základe brigádnickej práce študenta alebo dohody o vykonaní práce nemá nárok na stravné.
Pokiaľ pracujete na skrátený úväzok, máte nárok na príspevok na stravu v prípade, že ste v práci dlhšie ako 4 hodiny. V prípade, že ste v práci štyri hodiny alebo kratšie, nevzniká nárok na príspevok na stravu.

Finančný príspevok na stravovanie:

Novela zákonníka práce od 1.1.2022 zrovnoprávňuje gastrolístky a finančný príspevok na stravovanie. Pokiaľ sa rozhodnete, že od zamestnávateľa budete požadovať finančný príspevok, máte nárok na 3,02 euro až 4,02 euro v čistom za jeden odpracovaný deň. Finančný príspevok bude pripočítaný ku vašej mzde bez zrážky zo mzdy.