Minimálna mzda a odvody

Rok: 2018Pre rok 2018 je minimálna mzda na úrovni 480 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 397,36 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Odvody do zdravotnej poisťovne predstavujú 4 % z hrubej mzdy. Váš zamestnávateľ musí odviesť ešte extra 10 % z hrubej mzdy.

B) Sociálne odvody: Predstavuje najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2018 na úrovni 319,16 €. Oproti roku 2017 nastala zmena, kedy bola vo výške 316,94 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 19,70 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    19,20 € (4%)  
 48 € (14%)  
 Sociálne poistenie    45,12 € (9,4%)  
 120,96 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    19,20 € (4%)  
 67,20 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    6,72 € (1,4%)  
 6,72 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    14,40 € (3%)  
 14,40 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    4,80 € (1%)  
 4,80 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,20 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 22,80 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,84 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    19,70 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    397,36 €