Minimálna mzda a odvody

Rok: 2022

Pre rok 2022 je minimálna mzda na úrovni 646 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 525,65 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne predstavujú 4 % z hrubej mzdy. Váš zamestnávateľ musí odviesť ešte extra 10 % z hrubej mzdy.

B) Sociálne odvody: Predstavujú najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2022 na úrovni 381,61 €. Oproti roku 2021 nastala zmena, kedy bola vo výške 375,95 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 33,79 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 25,84 € (4%) 64,60 € (14%)
Sociálne poistenie 60,72 € (9,4%) 162,72 € (25,2%)
Starobné poistenie 25,84 € (4%) 90,44 € (14%)
Nemocenské poistenie 9,04 € (1,4%) 9,04 € (1,4%)
Invalidné poistenie 19,38 € (3%) 19,38 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 6,46 € (1%) 6,46 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,61 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 30,68 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 5,17 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 33,79 € 0,00 €
         
Čistá mzda 525,65 €