Minimálna mzda a odvody

Rok: 2020

Pre rok 2020 je minimálna mzda na úrovni 580 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 476,74 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne predstavujú 4 % z hrubej mzdy. Váš zamestnávateľ musí odviesť ešte extra 10 % z hrubej mzdy.

B) Sociálne odvody: Predstavujú najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2020 na úrovni 367,85 €. Oproti roku 2019 nastala zmena, kedy bola vo výške 328,12 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 25,54 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

Mohlo by vás zaujímať:

Neváhajte a pozrite si naše odporúčané zľavy, nami obľúbené výpredaje alebo podporte vaše zdravie v športovom e-shope.

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 23,20 € (4%) 58 € (14%)
Sociálne poistenie 54,52 € (9,4%) 146,16 € (25,2%)
Starobné poistenie 23,20 € (4%) 81,20 € (14%)
Nemocenské poistenie 8,12 € (1,4%) 8,12 € (1,4%)
Invalidné poistenie 17,40 € (3%) 17,40 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 5,80 € (1%) 5,80 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,45 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 27,55 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 4,64 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 25,52 € 0,00 €
         
Čistá mzda 476,74 €