Minimálna mzda a odvody

Rok: 2024

Pre rok 2024 je minimálna mzda na úrovni 750 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 615,50 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne predstavujú 4 % z hrubej mzdy. Váš zamestnávateľ musí odviesť ešte extra 10 % z hrubej mzdy.

B) Sociálne odvody: Predstavujú najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2024 na úrovni 470,54 €. Oproti roku 2023 nastala zmena, kedy bola vo výške 410,24 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 34,00 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 30,00 € (4%) 75,00 € (14%)
Sociálne poistenie 70,50 € (9,4%) 188,99 € (25,2%)
Starobné poistenie 30,00 € (4%) 105,00 € (14%)
Nemocenské poistenie 10,50 € (1,4%) 10,50 € (1,4%)
Invalidné poistenie 22,50 € (3%) 22,50 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 7,50 € (1%) 7,50 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,87 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 35,62 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 6,00 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 34,00 € 0,00 €
         
Čistá mzda 615,50 €