Minimálna mzda a odvody

Rok: 2019Pre rok 2019 je minimálna mzda na úrovni 520 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 427,11 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Odvody do zdravotnej poisťovne predstavujú 4 % z hrubej mzdy. Váš zamestnávateľ musí odviesť ešte extra 10 % z hrubej mzdy.

B) Sociálne odvody: Predstavuje najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2019 na úrovni 328,12 €. Oproti roku 2018 nastala zmena, kedy bola vo výške 319,16 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 23,21 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    20,80 € (4%)  
 52 € (14%)  
 Sociálne poistenie    48,88 € (9,4%)  
 131,04 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    20,80 € (4%)  
 72,80 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    7,28 € (1,4%)  
 7,28 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    15,60 € (3%)  
 15,60 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    5,20 € (1%)  
 5,20 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,30 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 24,70 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 4,16 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    23,21 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    427,11 €