Minimálna mzda Maďarsko

Rok: 2022

Minimálna mzda v Maďarsku za plný úväzok je v roku 2022 vo výške 167 400 maďarských forintov. Podobne ako rastie priemerná mzda, každoročne sa aj zvyšuje minimálna mzda. S výnimkou v roku 2021, kedy sa nezvyšovala kvôli hospodárskej kríze a pandémií nového koronavírusu. V tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej mzdy v Maďarsku podľa jednotlivých rokov. Vyplácaná mzda je v maďarských forintoch. V druhom stĺpci môžete pozrieť približnú výšku minimálnej mzdy v eurách prepočítanú stredovým kurzom v roku 2022:

Rok Min. mzda v PLN Min. mzda v €
2023 172 000 HUF (odhad) 466 € (odhad)
2022 167 400 HUF 442 €
2021 161 000 HUF 436 €
2020 161 000 HUF 436 €
2019 149 000 HUF 403 €
2018 138 000 HUF 374 €

Minimálna mzda stále rastie

Ako sme si v tabuľke mohli všimnúť, minimálna mzda v Maďarsku sa zvyšuje každý rok. Okrem roku 2021. V roku 2021 bola na úrovni 161 000 HUF a v roku 2023 sa očakáva na úrovni cca. 172 000 HUF. Ak sa nič mimoriadne nestane, je vysoko pravdepodobné, že sa ďalšieho zvýšenia dočkáme aj v ďalších rokoch.

Ako sú na tom iné krajiny?

Pre porovnanie si môžete pozrieť minimálne mzdy v Európe alebo na Slovensku. Maďarsko, podobne ako ostatné krajiny V4 v súčasnosti dobiehajú krajiny západnej Európy. Zvyšovanie najnižšej možnej mzdy závisí aj od ekonomickej situácie v krajine. V prípade konjunktúr sa zvyšuje razantnejšie a naopak počas silných hospodárskych kríz môže dokonca aj klesať.