Minimálna mzda Maďarsko

Rok: 2024

Minimálna mzda v Maďarsku za plný úväzok je v roku 2024 vo výške 266 800 maďarských forintov. Podobne ako rastie priemerná mzda, každoročne sa aj zvyšuje minimálna mzda. V tabuľke si môžete pozrieť výšku minimálnej mzdy v Maďarsku podľa jednotlivých rokov. Vyplácaná mzda je v maďarských forintoch. V druhom stĺpci môžete pozrieť približnú výšku minimálnej mzdy v eurách prepočítanú stredovým kurzom v roku 2024:

Rok Min. mzda v PLN Min. mzda v €
2024 290 000 HUF (odhad) 758 € (odhad)
2024 266 800 HUF 698 €
2023 232 000 HUF 606 €
2022 200 000 HUF 523 €
2021 167 400 HUF 437 €
2020 161 000 HUF 420 €

Minimálna mzda stále rastie

Ako sme si v tabuľke mohli všimnúť, minimálna mzda v Maďarsku sa zvyšuje každý rok. V roku 2023 bola na úrovni 232 000 HUF a v roku 2025 sa očakáva na úrovni cca. 290 000 HUF. Ak sa nič mimoriadne nestane, je vysoko pravdepodobné, že sa ďalšieho zvýšenia dočkáme aj v ďalších rokoch.

Ako sú na tom iné krajiny?

Pre porovnanie si môžete pozrieť minimálne mzdy v Európe alebo na Slovensku. Maďarsko, podobne ako ostatné krajiny V4 v súčasnosti dobiehajú krajiny západnej Európy. Zvyšovanie najnižšej možnej mzdy závisí aj od ekonomickej situácie v krajine. V prípade konjunktúr sa zvyšuje razantnejšie a naopak počas silných hospodárskych kríz môže dokonca aj klesať.