Dávka v nezamestnanosti

Rok: 2019

Prišli ste o zamestnanie a mali by ste ostať bez príjmu? Pre ľudí, ktorí v minulosti pracovali a zrazu sa ocitli bez práce, majú nárok na získanie podpory v nezamestnanosti. Na Slovensku sa neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru na rozdiel od mnohých iných štátov. Je jedno, či ste o prácu prišli nešťastnou náhodou pri hromadnom prepúšťaní, dali ste výpoveď bez udania dôvodu alebo ste dostali hodinovú výpoveď za to, že ste v práci opití spôsobili dopravnú nehodu.

Nárok na podporu v nezamestnanosti:
Aby ste mohli požiadať o získanie podpory v nezamestnanosti v roku 2019, musíte v posledných 4 rokoch byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní (2 roky). Ide o súčet kalendárnych dní, kedy ste boli poistení v nezamestnanosti. Nie je nutné odrobiť všetkých 730 dní u jedného zamestnávateľa. Nárok na podporu v nezamestnanosti v roku 2019 má každý zamestnanec, ktorý pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce kedy mu zamestnávateľ platil sociálne poistenie.

Postup ako si ju vybaviť:
1. Zaregistrujte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
2. Po cca. 3 týždňoch budete opätovne predvolaný na úrad práce, kde dostanete potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie.
3. Navštívte sociálnu poisťovňu s vypísaným tlačivom, kde budete žiadať o dávky v nezamestnanosti. Okrem toho predložte občiansky preukaz a potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie, ktoré Vám dali na úrade práce pri 2. návšteve.
4. Domov Vám príde rozhodnutie, kde vám bude priznaná podpora v nezamestnanosti.

Výpočet dávky v nezamestnanosti:
Vaša výška podpory v nezamestnanosti v roku 2019 sa vypočíta ako 50% hrubej mzdy za posledné 2 roky. Rovnaké percento platilo aj v roku 2018 a pravdepodobne bude platiť aj v roku 2020. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2019 je 972,30€ pri 31 dňovom mesiaci a 941€ pri 30 dňovom mesiaci. V tabuľke si môžete pozrieť výšku podpory v nezamestnanosti podľa vášho hrubého príjmu a dĺžky trvania mesiaca:

 Výška mzdy   31 dní   30 dní   28 dní. 
               
 400 €   203,90 €   197,30 €   184,20 € 
 500 €   254,80 €   246,60 €   230,20 € 
 600 €   305,80 €   295,90 €   276.20 € 
 700 €   356,80 €   345,30 €   322.20 € 
 800 €   407,70 €   394,60 €   368,30 € 
 900 €   458,70 €   443,90 €   414,30 € 
 1000 €   509,60 €   493,20 €   460,30 € 
 1200 €   611,60 €   591,80 €   552,40 €