Dávka v nezamestnanosti

Rok: 2024

Prišli ste o zamestnanie a mali by ste ostať bez príjmu? Pre ľudí, ktorí v minulosti pracovali a zrazu sa ocitli bez práce, majú nárok na získanie podpory v nezamestnanosti. Na Slovensku sa neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru na rozdiel od mnohých iných štátov. Je jedno, či ste o prácu prišli nešťastnou náhodou pri hromadnom prepúšťaní, dali ste výpoveď bez udania dôvodu alebo ste dostali hodinovú výpoveď za to, že ste v práci opití spôsobili dopravnú nehodu a nafúkali 0,7 promile.

Nárok na podporu v nezamestnanosti:

Aby ste mohli požiadať o získanie podpory v nezamestnanosti v roku 2024, musíte v posledných 4 rokoch byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní (2 roky). Ide o súčet kalendárnych dní, kedy ste boli poistení v nezamestnanosti. Nie je nutné odrobiť všetkých 730 dní u jedného zamestnávateľa. Nárok na podporu v nezamestnanosti v roku 2024 má každý zamestnanec, ktorý pracoval na hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok alebo dohodu o vykonaní práce kedy mu zamestnávateľ platil sociálne poistenie.

Postup ako si ju vybaviť:

1. Zaregistrujte sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
2. Po cca. 3 týždňoch budete opätovne predvolaný na úrad práce, kde dostanete potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzača o zamestnanie.
3. Priamo na úrade práce vypíšete tlačivo, kde budete žiadať o dávky v nezamestnanosti.
4. Domov Vám príde rozhodnutie, kde vám bude priznaná podpora v nezamestnanosti.

Výpočet dávky v nezamestnanosti:

Vaša výška podpory v nezamestnanosti v roku 2024 sa vypočíta ako 50% hrubej mzdy za posledné 2 roky. Rovnaké percento platilo aj v roku 2023 a pravdepodobne bude platiť aj v roku 2025. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti v roku 2024 je 1 329,10 € pri 31 dňovom mesiaci a 1 286,20 € pri 30 dňovom mesiaci. V tabuľke si môžete pozrieť výšku podpory v nezamestnanosti podľa vášho hrubého príjmu a dĺžky trvania mesiaca:

Výška mzdy 31 dní 30 dní 28 dní
0 € 0 € 0 € 0 €
100 € 51,00 € 49,40 € 46,10 €
200 € 102,00 € 98,70 € 92,10 €
300 € 152,90 € 148,00 € 138,10 €
400 € 203,90 € 197,30 € 184,20 €
500 € 254,80 € 246,60 € 230,20 €
600 € 305,80 € 295,90 € 276.20 €
700 € 356,80 € 345,30 € 322,20 €
800 € 407,70 € 394,60 € 368,30 €
900 € 458,70 € 443,90 € 414,30 €
1000 € 509,60 € 493,20 € 460,30 €
1200 € 611,60 € 591,80 € 552,40 €
1400 € 713,50 € 690,50 € 644,40 €
1600 € 815,40 € 789,10 € 736,50 €
1800 € 917,30 € 887,70 € 828,50 €
2000 € 1019,20 € 986,40 € 920,60 €