Predčasný dôchodok

Rok: 2023 a 2024

Pre ľudí, ktorí prišli o prácu, majú možnosť požiadať o predčasnú starobnú penziu. Predčasný dôchodok a práca alebo podnikanie môžu byť za určitých pravidel v súbehu. Na to aby ste mohli uvažovať o predčasnom dôchodku od 1.7.2023 do 30.6.2024, musíte mať vypočítaný dôchodok vyšší ako 1,6 násobok platného životného minima 268,88 € x 1,6 = 430,30 €. O predčasný dôchodok môžete požiadať najskôr 2 roky pred oficiálnym vekom odchodu do dôchodku.

Ak požiadajú o predčasný dôchodok ženy alebo muži v roku 2023 alebo 2024, dôchodok sa zníži o 0,5% za každý začatý mesiac poberania predčasného starobného dôchodku. Ak ste napríklad odišli do predčasnej penzie o 11 mesiacov skôr, Váš dôchodok bude krátený o 5,5%. Pozor! Nie len na určité obdobie ale na celý život. Platí to rovnako pre ľudí, ktorí budú poberať penziu výlučne z 1. piliera alebo kombinovanú penziu z 1. a 2. piliera. Pokiaľ ste stratili zamestnanie a mali ste odrobených 730 kalendárnych dní v posledných 4 rokoch, odporúčame najprv vyčerpať podporu v nezamestnanosti a až potom požiadať o predčasný dôchodok. Čerpanie podpory neznižuje výšku priznaného dôchodku.

Príklad pre predčasný dôchodok:

Pán Peter chce požiadať o predčasný starobný dôchodok. Ak by odišiel do dôchodku v štandardnom veku odchodu do dôchodku pre rok 2024 vo svojich 63 rokoch a 4 mesiacoch, jeho penzia by bola vo výške 500€. Pozrime si výšku jeho doživotného krátenia dôchodku, ak by sa rozhodol odísť do dôchodku o pár mesiacov skôr:

Počet mesiacov Krátenie dôchodku Výsledná suma
štandardný odchod 0 % 500€
o 1 mesiac skôr 0,5% 497,50€
o 2 mesiace skôr 1% 495 €
o 3 mesiace skôr 1,5% 492,50€
o 4 mesiace skôr 2% 490€
o 5 mesiacov skôr 2,5% 487,50€
o 6 mesiacov skôr 3% 485€
o 7 mesiacov skôr 3,5% 482,50€
o 8 mesiacov skôr 4% 480€
o 9 mesiacov skôr 4,5% 477,50€
o 10 mesiacov skôr 5% 475€
o 11 mesiacov skôr 5,5% 472,50€
o 12 mesiacov skôr 6% 470€
o 13 mesiacov skôr 6,5% 467,50€
o 14 mesiacov skôr 7% 465€
o 15 mesiacov skôr 7,5% 462,50€
o 16 mesiacov skôr 8% 460€
o 17 mesiacov skôr 8,5% 457,50€
o 18 mesiacov skôr 9% 455€
o 19 mesiacov skôr 9,5% 452,50€
o 20 mesiacov skôr 10% 450€
o 21 mesiacov skôr 10,5% 447,50€
o 22 mesiacov skôr 11% 445€
o 23 mesiacov skôr 11,5% 442,50€
o 24 mesiacov skôr 12% 440€