Predčasný dôchodok

Rok: 2019

Pre ľudí, ktorí prišli o prácu, majú možnosť požiadať o predčasnú starobnú penziu. Predčasný dôchodok a práca alebo podnikanie môžu byť za určitých pravidel v súbehu. Na to aby ste mohli uvažovať o predčasnom dôchodku v roku 2019 musíte mať vypočítaný dôchodok vyšší ako 1,2 násobok platného životného minima 205,07€ x 1,2 = 246,10€. O predčasný dôchodok môžete požiadať najskôr 2 roky pred oficiálnym vekom odchodu do dôchodku.

Ak požiadajú o predčasný dôchodok ženy alebo muži v roku 2018, 2019 alebo 2020, dôchodok sa zníži o 0,5% za každý začatý mesiac poberania predčasného starobného dôchodku. Ak ste napríklad odišli do predčasnej penzie o 11 mesiacov skôr, Váš dôchodok bude krátený o 5,5%. Pozor! Nie len na určité obdobie ale na celý život. Platí to rovnako pre ľudí, ktorí budú poberať penziu výlučne z 1. piliera alebo kombinovanú penziu z 1. a 2. piliera. Pokiaľ ste stratili zamestnanie a mali ste odrobených 730 kalendárnych dní v posledných 4 rokoch, odporúčame najprv vyčerpať podporu v nezamestnanosti a až potom požiadať o predčasný dôchodok. Čerpanie podpory neznižuje výšku priznaného dôchodku.

Príklad pre predčasný dôchodok:

Pán Peter chce požiadať o predčasný starobný dôchodok. Ak by odišiel do dôchodku v štandardnom veku odchodu do dôchodku pre rok 2019 vo svojich 62 rokoch a 6 mesiacoch, jeho penzia by bola vo výške 500€. Pozrime si výšku jeho doživotného krátenia dôchodku, ak by sa rozhodol odísť do dôchodku o pár mesiacov skôr:

 Počet mesiacov   Krátenie dôchodku   Výsledná suma 
           
 štandardný odchod   0 %   500€ 
 o 1 mesiac skôr   0,5%   497,50€ 
 o 2 mesiace skôr   1%   495 € 
 o 3 mesiace skôr   1,5%   492,50€ 
 o 4 mesiace skôr   2%   490€ 
 o 6 mesiacov skôr   3%   485€ 
 o 8 mesiacov skôr   4%   480€ 
 o 10 mesiacov skôr   5%   475€ 
 o 12 mesiacov skôr   6%   470€ 
 o 14 mesiacov skôr   7%   465€ 
 o 16 mesiacov skôr   8%   460€ 
 o 18 mesiacov skôr   9%   455€ 
 o 20 mesiacov skôr   10%   450€ 
 o 22 mesiacov skôr   11%   445€ 
 o 23 mesiacov skôr   11,5%   442,50€ 
 o 24 mesiacov skôr   12%   440€