Zdravotné odvody

Rok: 2019


Každý zamestnanec, ktorý pracuje, je povinný platiť zdravotné odvody. Výška zdravotného postenia v roku 2018 je percentuálne rovnaká aj ak zarábate málo, napríklad minimálnu mzdu alebo ak máte nadštandardný niekoľkotisícový príjem. Nejde o žiadnu zmenu v porovnaní s rokom 2018. Do roku 2017 existoval strop na zdravotné poistenie. Predpokladá sa, že neobmedzený strop na zdravotné poistenie bude aj v roku 2020. Poďme si teta priblížiť aktuálny rok 2019 a pozrime sa na výšku zdravotného poistenia, ktoré musí odvádzať zamestnanec a aj Váš zamestnávateľ:

A) Zamestnanec:
Výška zdravotných odvodov u zamestnanca predstavuje 4 % z hrubej mzdy. Pokiaľ je Vaša hrubá mzda napríklad 1000 €, bude Vám z hrubej mzdy odpočítaná suma 40 € na zdravotné poistenie.

B) Zamestnávateľ:
To, že zamestnávateľ musí do Vašej zdravotnej poisťovne odviesť ešte ďalších 10 % z hrubej mzdy množstvo zamestnancov ani nevie. Je to suma navyše, ktorú musí zamestnávateľ odviesť do zdravotnej poisťovne. Vám ako zamestnancovi to však hrubú mzdu, ktorú máte v zmluve neznižuje.

Ako sme si už povedali, vždy sa zdravotné poistenie platí podľa Vašej hrubej mzdy percentuálne podľa výšky Vášho príjmu. Pozrime si v nasledujúcej tabuľke výšku zdravotných odvodov podľa výšky mzdy:

 Hrubá mzda   Zamestnanec (4%)   Zamestnávateľ (14%) 
       
   
 520 €    20,80 €  
 52,00 €  
 600 €    24,00 €  
 60,00 €  
 700 €    28,00 €  
 70,00 €  
 800 €    32,00 €  
 80,00 €  
 900 €    36,00 €  
 90,50 €  
 1000 €    40,00 €  
 100,00 €  
 1100 €    44,00 €  
 110,00 €  
 1200 €    48,00 €  
 120,00 €  
 2000 €    80,00 €  
 200,00 €  
 3000 €    120,00 €  
 300,00 €  
 4000 €    160,00 €  
 400,00 €  

Zľavu z výšky zdravotného poistenia majú osoby so zdravotným postihnutím. V takomto prípade osoba ZŤP platí zdravotné odvody 2 % z hrubej mzdy a zamestnávateľ 5 % z hrubej mzdy. Ide o polovičnú sumu oproti bežnému zamestnancovi.