Zdravotné odvody

Rok: 2023

Každý zamestnanec, ktorý pracuje, je povinný platiť zdravotné odvody. Výška zdravotného postenia v roku 2023 je percentuálne rovnaká aj ak zarábate málo, napríklad minimálnu mzdu alebo ak máte nadštandardný niekoľkotisícový príjem. Nejde o žiadnu zmenu v porovnaní s rokom 2022. Do roku 2017 existoval strop na zdravotné poistenie. Predpokladá sa, že neobmedzený strop na zdravotné poistenie bude aj v roku 2024. Poďme si teta priblížiť aktuálny rok 2023 a pozrime sa na výšku zdravotného poistenia, ktoré musí odvádzať zamestnanec a aj Váš zamestnávateľ:

A) Zamestnanec:

Výška zdravotných odvodov u zamestnanca predstavuje 4 % z hrubej mzdy. Pokiaľ je Vaša hrubá mzda napríklad 1000 €, bude Vám z hrubej mzdy odpočítaná suma 40 € na zdravotné poistenie.

B) Zamestnávateľ:

To, že zamestnávateľ musí do Vašej zdravotnej poisťovne odviesť ešte ďalších 10 % z hrubej mzdy množstvo zamestnancov ani nevie. Je to suma navyše, ktorú musí zamestnávateľ odviesť do zdravotnej poisťovne. Vám ako zamestnancovi to však hrubú mzdu, ktorú máte v zmluve neznižuje.

Ako sme si už povedali, vždy sa zdravotné poistenie platí podľa Vašej hrubej mzdy percentuálne podľa výšky Vášho príjmu. Pozrime si v nasledujúcej tabuľke výšku zdravotných odvodov podľa výšky mzdy:

Hrubá mzda Zamestnanec (4%) Zamestnávateľ (10%)
100 € 4,00 € 10,00 €
200 € 8,00 € 20,00 €
300 € 12,00 € 30,00 €
400 € 16,00 € 40,00 €
500 € 20,00 € 50,00 €
600 € 24,00 € 60,00 €
700 € 28,00 € 70,00 €
800 € 32,00 € 80,00 €
900 € 36,00 € 90,00 €
1000 € 40,00 € 100,00 €
1100 € 44,00 € 110,00 €
1200 € 48,00 € 120,00 €
1300 € 52,00 € 130,00 €
1400 € 56,00 € 140,00 €
1500 € 60,00 € 150,00 €
1600 € 64,00 € 160,00 €
1700 € 68,00 € 170,00 €
1800 € 72,00 € 180,00 €
1900 € 76,00 € 190,00 €
2000 € 80,00 € 200,00 €
3000 € 120,00 € 300,00 €
4000 € 160,00 € 400,00 €

Zľavu z výšky zdravotného poistenia majú osoby so zdravotným postihnutím. V takomto prípade osoba ZŤP platí zdravotné odvody 2 % z hrubej mzdy a zamestnávateľ 5 % z hrubej mzdy. Ide o polovičnú sumu oproti bežnému zamestnancovi.