Minimálna mzda

1.1.2017 - 31.12.2017

Minimálna mesačná mzda na Slovensku v roku 2017 bola na úrovni 435€. Pre jednu odpracovanú hodinu bola minimálna hodinová mzda 2,50€. Najnižšia možná mzda sa na Slovensku pravidelne zvyšuje. Zo zaujímavosti si môžete pozrieť výšku minimálnej mzdy rok predtým a aj o rok neskôr:

Rok Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda
2018 480 € 2,759 €
2017 435 € 2,50 €
2016 405 € 2,328 €

Uvedené sumy predstavujú hrubú mzdu. Preto Vám po zaplatení daní a odvodov ostane o niečo nižšia suma ako je spomínaných 435€. Minimálna čistá mzda pre rok 2017 predstavuje približne sumu 374€. Výhoda pri práci za nízku mzdu sú aj relatívne nízke dane a odvody. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť ako sa zdaňovala najnižšia možná mzda:

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 6,60 € (1,5%) 16,50 € (3,8%)
Sociálne poistenie 40,89 € (9,4%) 109,61 € (25,2%)
Starobné poistenie 17,40 € (4%) 60,90 € (14%)
Nemocenské poistenie 6,09 € (1,4%) 6,09 € (1,4%)
Invalidné poistenie 13,05 € (3%) 13,05 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 4,35 € (1%) 4,35 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,08 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 20,66 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 3,48 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 13,40 € 0,00 €
         
Čistá mzda 374,11 €