Minimálna mzda

Rok: 2017Minimálna mesačná mzda na Slovensku v roku 2017 bola na úrovni 435€. Pre jednu odpracovanú hodinu bola minimálna hodinová mzda 2,50€. Najnižšia možná mzda sa na Slovensku pravidelne zvyšuje. Zo zaujímavosti si môžete pozrieť výšku minimálnej mzdy rok predtým a aj o rok neskôr:

 Kalendárny rok   Min. mesačná mzda   Min. hodinová mzda 
       
   
 2018    480 €  
 2,759 €  
 2017    435 €  
 2,50 €  
 2016    405 €  
 2,328 €  


Uvedené sumy predstavujú hrubú mzdu. Preto Vám po zaplatení daní a odvodov ostane o niečo nižšia suma ako je spomínaných 435€. Minimálna čistá mzda pre rok 2017 predstavuje približne sumu 374€. Výhoda pri práci za nízku mzdu sú aj relatívne nízke dane a odvody. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť ako sa zdaňovala najnižšia možná mzda:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    6,60 € (1,5%)  
 16,50 € (3,8%)  
 Sociálne poistenie    40,89 € (9,4%)  
 109,61 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    17,40 € (4%)  
 60,90 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    6,09 € (1,4%)  
 6,09 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    13,05 € (3%)  
 13,05 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    4,35 € (1%)  
 4,35 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,08 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 20,66 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,48 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    13,40 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    374,11 €