Životné minimum

Rok: 2024 a 2023

Životné minimum predstavuje hranicu mesačného príjmu, kedy sa človek ocitne v núdzi. Ide o minimálnu sumu na prežitie. Suma životného minima by mala postačiť na základné ľudské potreby ako je bývanie, jedno teplé jedlo a základné ošatenie.

Aké sú sumy životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024?

268,88 € - jedna plnoletá fyzická osoba
187,57 € - ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba
122,77 € - neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa

Ako sa menilo životné minimum napríklad v rokoch 2023 alebo 2024? Výšku životného minima v jednotlivých obdobiach si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke:

Obdobie 1. osoba 2. osoba Dieťa
1.7.2023 - 30.6.2024 268,88 € 187,57 € 122,77 €
1.7.2022 - 30.6.2023 234,42 € 163,53 € 107,03 €
1.7.2021 - 30.6.2022 218,06 € 152,12 € 99,56 €
1.7.2020 - 30.6.2021 214,83 € 149,87 € 98,08 €
1.7.2019 - 30.6.2020 210,20 € 146,64 € 95,96 €
1.7.2018 - 30.6.2019 205,07 € 143,06 € 93,61 €
1.7.2017 - 30.6.2018 199,48 € 139,16 € 91,06 €
1.7.2016 - 30.6.2017 198,09 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2015 - 30.6.2016 198,09 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2014 - 30.6.2015 198,09 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2013 - 30.6.2014 198,09 € 138,19 € 90,42 €

Uveďme si príklad pre výpočet životného minima v rokoch 2023 a 2024 pre 4 člennú rodinu. Pre prvého dospelého človeka (napríklad otec) je životné minimum 268,88 €, pre druhú posudzovanú osobu (napríklad matka) predstavuje životné minimum sumu 187,57 € a pre dve nezaopatrené deti ide o sumu 2 x 122,77 €. Výsledná suma mesačného životného minima pre túto rodinu je 701,99 €.

Výšku životného minima ovplyvňuje aj množstvo dávok, ktoré sú naň naviazané. Pozrite sa, čo sa mení výškou životného minima:

Čo ovplyvňuje životné minimum Koeficient Suma
Predčasný dôchodok 1,60 430,30 €
Nezdaniteľná časť základu dane 1,75 470,54 €
Zárobok na absolventskej praxi 0,65 174,77 €
Maximálny zárobok osoby na ÚP 1,00 268,88 €
Životné minimum pri exekúcii 1,00 268,88 €