Minimálna mzda v EÚ

Rok: 2017Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé eurá. V krajinách, kde nie je národná mena euro je národná mena prepočítaná na eurá aktuálnym kurzom. Minimálna mzda nie je zavedená vo Fínsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre. Zavedenú ju nemá ani krajina Európskeho hospodárskeho priestoru - Švajčiarsko. Medzi najvyspelejšie krajiny, kde je minimálna mzda v roku 2017 najvyššia patria Luxembursko, Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko alebo Francúzsko. Pozrite si prehľadnú tabuľku o výškach minimálnych miezd v Európskej únií:

 Krajina  Minimálna mzda
       
 Luxembursko    1999 €  
 Írsko    1563 €  
 Holandsko   1552 €  
 Belgicko    1533 €  
 Nemecko    1486 €  
 Francúzsko    1480 €  
 Spojené kráľovstvo   1400 €  
 Španielsko    825 €  
 Slovinsko    804 €  
 Malta   735 €  
 Grécko    684 € 
 Portugalsko    650 € 
 Estónsko    470 € 
 Poľsko    454 € 
 Slovensko    435 € 
 Česká republika    420 € 
 Maďarsko    410 € 
 Chrovátsko    410 € 
 Lotyšsko    382 € 
 Litva    381 € 
 Rumunsko    274 € 
 Bulharsko    220 €