Minimálna mzda v EÚ

Rok: 2018Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé eurá. V krajinách, kde nie je národná mena euro je národná mena prepočítaná na eurá aktuálnym kurzom. Minimálna mzda nie je zavedená vo Fínsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre. Zavedenú ju nemá ani krajina Európskeho hospodárskeho priestoru - Švajčiarsko. Medzi najvyspelejšie krajiny, kde je minimálna mzda v roku 2017 najvyššia patria Luxembursko, Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko alebo Francúzsko. Pozrite si prehľadnú tabuľku o výškach minimálnych miezd v Európskej únií:

 Krajina  Minimálna mzda
       
 Luxembursko    1999 €  
 Holandsko   1578 €  
 Írsko    1563 €  
 Belgicko    1563 €  
 Nemecko    1498 €  
 Francúzsko    1498 €  
 Spojené kráľovstvo   1395 €  
 Španielsko    859 €  
 Slovinsko    843 €  
 Malta   748 €  
 Grécko    684 € 
 Portugalsko    677 € 
 Poľsko    503 € 
 Estónsko    500 € 
 Slovensko    480 € 
 Česká republika    480 € 
 Chrovátsko    462 € 
 Maďarsko    445 € 
 Lotyšsko    430 € 
 Rumunsko    409 € 
 Litva    400 € 
 Bulharsko    261 €