Minimálna mzda v EÚ

Rok: 2024

Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé eurá. V krajinách, kde nie je národná mena euro je národná mena prepočítaná na eurá aktuálnym kurzom. Minimálna mzda nie je zavedená vo Fínsku, Rakúsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre. Zavedenú ju nemá ani krajina Európskeho hospodárskeho priestoru - Švajčiarsko. Medzi najvyspelejšie krajiny, kde je minimálna mzda v roku 2024 najvyššia patria Luxembursko, Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko alebo Francúzsko. Pozrite si prehľadnú tabuľku o výškach minimálnych miezd v Európskej únii:

Krajina Rok 2023 Rok 2024
Luxembursko 2387,40 € 2570,93 €
Holandsko 1934 € 2300 €
Spojené kráľovstvo 1938 € 2250 €
Nemecko 2016 € 2151 €
Írsko 1910 € 2146,30 €
Belgicko 1955 € 1994,18 €
Francúzsko 1709 € 1766,92 €
Španielsko 1166,70 € 1323 €
Slovinsko 1203 € 1203,36 €
Poľsko 745 € 974,55 €
Portugalsko 887 € 956,66 €
Litva 840 € 924 €
Grécko 713 € 910 €
Malta 835 € 854,16 €
Chrovátsko 700 € 840 €
Estónsko 725 € 820 €
Česká republika 720 € 770 €
Slovensko 700 € 750 €
Maďarsko 585 € 705 €
Lotyšsko 620 € 700 €
Rumunsko 610 € 662 €
Bulharsko 400 € 477 €