Minimálna mzda

1.1.2016 - 31.12.2016

V roku 2016 bola na Slovensku ustanovená minimálna hodinová mzda za jednu odpracovanú hodinu 2,328 euro v hrubom. Táto výška minimálnej mzdy platí aj pre ľudí pracujúcich na dohodu.

Mesačná minimálna mzda bola na úrovni 405 euro v hrubom za jeden kalendárny mesiac. Z takejto nízkej mzdy sa pri uplatnení nezdaniteľnej položky platila len veľmi nízka daň z príjmu. Zamestnanec taktiež musí zaplatiť sociálne a zdravotné odvody. V krátkosti si môžete pozrieť tabuľku, koľko euro vám ostane po zdanení. Tabuľka počíta s tým, že ste bezdetní a uplatnili ste si odpočítateľnú položku na ktorú máte samozrejme nárok.

Druh dane Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie 3,00 € (0,7%) 7,50 € (1,9%)
Sociálne poistenie 38,07 € (9,4%) 102,05 € (25,2%)
Starobné poistenie 16,20 € (4%) 56,70 € (14%)
Nemocenské poistenie 5,67 € (1,4%) 5,67 € (1,4%)
Invalidné poistenie 12,15 € (3%) 12,15 € (3%)
Poistenie v nezamestnanosti 4,05 € (1%) 4,05 € (1%)
Garančný fond 0,00 € (0%) 1,01 € (0,25%)
Rezervný fond 0,00 € (0%) 19,23 € (4,75%)
Úrazové poistenie 0,00 € (0%) 3,24 € (0,8%)
Daň z príjmu (19%) 8,92 € 0,00 €
         
Čistá mzda 355,01 €