Minimálna mzda

Rok: 2016V roku 2016 bola na Slovensku ustanovená minimálna hodinová mzda za jednu odpracovanú hodinu 2,328 euro v hrubom. Táto výška minimálnej mzdy platí aj pre ľudí pracujúcich na dohodu.

Mesačná minimálna mzda bola na úrovni 405 euro v hrubom za jeden kalendárny mesiac. Z takejto nízkej mzdy sa pri uplatnení nezdaniteľnej položky platila len veľmi nízka daň z príjmu. Zamestnanec taktiež musí zaplatiť sociálne a zdravotné odvody. V krátkosti si môžete pozrieť tabuľku, koľko euro vám ostane po zdanení. Tabuľka počíta s tým, že ste bezdetní a uplatnili ste si odpočítateľnú položku na ktorú máte samozrejme nárok.

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    3,00 € (0,7%)  
 7,50 € (1,9%)  
 Sociálne poistenie    38,07 € (9,4%)  
 102,05 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    16,20 € (4%)  
 56,70 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    5,67 € (1,4%)  
 5,67 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    12,15 € (3%)  
 12,15 € (3%)  
 Poistenie v nezam.    4,05 € (1%)  
 4,05 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,01 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 19,23 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,24 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    8,92 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    355,01 €