Minimálna mzda

Rok: 2019Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Pracovať za nízky plat predstavovalo značné riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálna mzda pre rok 2019 predstavuje 520 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,989 €. V roku 2018 bola minimálna mzda na úrovni 480 € a minimálna hodinová mzda bola vo výške 2,759 €. Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odovodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 430,35 €. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Aj keď Slovensko s platmi ďaleko zaostáva za vyspelými krajinami, máme tu aspoň oniečo nižšie ceny tovarov a služieb. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2018 bola jej výška 480 €, v roku 2019 je na úrovni 520 € a minimálna mzda pre rok 2020 sa predpokladá na úrovni 560 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

 Minimálna mzda - rok   Mesačná mzda   Hodinová mzda 
       
   
 2019    520 €  
 2,989 €  
 2018    480 €  
 2,759 €  
 2017    435 €  
 2,50 €  
 2016    405 €  
 2,328 €  
 2015    380 €  
 2,184 €  
 2014    352 €  
 2,023 €  
 2013    338 €  
 1,941 €  

Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.