Minimálna mzda

1.1.2024 - 31.12.2024

Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 4% ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Pracovať za nízky plat predstavovalo značné riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálna mzda pre rok 2024 predstavuje 750 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 4,31 €. V roku 2023 bola minimálna mzda na úrovni 700 € a minimálna hodinová mzda bola vo výške 4,023 €. Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a odvody a po odpočítaní daní a odovodov je výška minimálnej čistej mzdy okolo 615,50 €. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Aj keď Slovensko s platmi ďaleko zaostáva za vyspelými krajinami, máme tu aspoň o niečo nižšie ceny tovarov a služieb. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2023 bola jej výška 700 €, v roku 2024 je na úrovni 750 € a minimálna mzda pre rok 2025 sa predpokladá na úrovni okolo 800 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť, ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

Minimálna mzda - rok Mesačná mzda Hodinová mzda
2024 750 € 4,31 €
2023 700 € 4,023 €
2022 646 € 3,713 €
2021 623 € 3,58 €
2020 580 € 3,333 €
2019 520 € 2,989 €
2018 480 € 2,759 €
2017 435 € 2,50 €
2016 405 € 2,328 €

Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.