Supehrubá mzda

Rok: 2017


Tento pojem môžeme ľudovo preložiť ako náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Každý zamestnávateľ však musí počítať s tým, že za každého zamestnanca musí odviesť extra daň 35,2%. Superhrubá mzda predstavuje reálnu cenu práce.

Napríklad pri minimálnej mzde prepočítanej na rok 2017 a pri uplatnení nezdaniteľnej položky a žiadnych deťoch :
Čistá mzda: 374,11 euro
Hrubá mzda: 435 euro
Superhrubá mzda: 561,11 euro

Iný príklad pri zárobku 1000 euro v hrubom za rovnakých podmienok ako v prvom príklade:
Čistá mzda: 761,68 euro
Hrubá mzda: 1000 euro
Superhrubá mzda: 1352 euro

V krátkosti preložené do jednoduchého jazyka. Pokiaľ pracujete za minimálnu mzdu, vášho zamestnanca budete stáť 561,11 euro a na svojom účte uvidíte v čistom 374,11 euro. V prípade, že zarobíte v čistom 761,68 euro, vášho zamestnávateľa budete stáť 1352 euro.