Mzda v hrubom

Rok: 2017


Pod pojmom hrubá mzda sa rozumie suma peňazí za prácu ešte pred zdanením. Z hrubej mzdy sa odvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Okrem toho sa ešte platí daň z príjmu, ktorá je štandardne vo výške 19 %. V prípade, že zarobíte veľmi veľa, platí sa tzv. milionárska daň vo výške 25%.

Minimálna mzda v hrubom

Od roku 2017 sa pri minimálnej mzde platia nízke zdravotné odvody. Nominálne zaplatíte iba 6,6 euro, čo predstavuje približne 1,1 percenta. Okrem toho bude nutné zdaniť pár euro daňou z príjmu vo výške 19%. Od nového roka - 2017 sa hrubá minimálna mzda zvyšuje z 405 euro na 435 euro. Práve na hrubú mzdu je naviazaná podpora v nezamestnanosti keby ste náhodou prišli o prácu.

V pracovnom prostredí sa najčastejšie hovorí o hrubej mzde. Pri nástupe do zamestnania sa rozpráva o hrubej mzde a stáva sa nástrojom vyjednávania medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Táto mzda býva stanovená aj v pracovnej zmluve.