Nezdaniteľná časť

Rok: 2018Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, kedy zamestnanec alebo živnostník musí platiť daň z príjmu fyzických osôb. V roku 2018 je mesačná nezdaniteľná časť základu dane 319,17€. Ročná nezdaniteľná časť je vo výške 3830,02€. Obe sumy nezdaniteľných častí sú platné od 1.1.2018 do 31.12.2018. To, ako to bude vyzerať v roku 2019 ešte nie je známe. Všetko to závisí od toho, či sa bude zvyšovať životné minimum. Výšky nezdaniteľných častí základu dane v roku 2017 a starších obdobiach si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

 Obdobie   Mesačná   Ročná 
 1.1.2018 - 31.12.2018    319,17 €    3830,02 €  
 1.1.2017 - 31.12.2017    316,94 €    3803,33 €  
 1.1.2016 - 31.12.2016    316,94 €    3803,33 €  
 1.1.2015 - 31.12.2015    316,94 €    3803,33 €  


Nezdaniteľná časť na daňovníka sa počíta zo životného minima 199,48€. Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 19,2 násobok platného životného minima – 3830,02€, Váš základ dane musí byť nižší ako 100 násobok životného minima – 19948€. Ide o základ dane očisteného o sociálne a zdravotné odvody. Drvivá väčšina zamestnancov a živnostníkov si odpočíta plnú výšku nezdaniteľnej časti 3830,02€ s výnimkou ľudí s vysoko nadpriemerným platom. Až pri mesačnom plate nad cca. 1930€ v hrubom sa nezdaniteľná časť na daňovníka pomaly znižuje.