Minimálna mzda a odvody

Rok: 2017Pre rok 2017 je minimálna mzda na úrovni 435 € v hrubom. Odvody z minimálnej mzdy predstavujú pre zamestnávateľa oveľa nižšiu daňovú záťaž ako keby ju platil napríklad z priemernej mzdy. Predovšetkým zdravotné odvody z minimálnej mzdy sú oveľa nižšie ako u ľudí, ktorí zarábajú viac ako 570 €. Vo väčšine prípadov Vám z minimálnej mzdy ostane v čistom 374,11 €. Poďme si teraz vysvetliť aké druhy odvodov a daní sa platí z minimálnej mzdy:

A) Zdravotné odvody: Pri minimálnej mzde majú špeciálnu úľavu. Normálne sa platia vo výške 4% - zamestnanec a 10% - zamestnávateľ. Pri minimálnej mzde je to len 1,5% - zamestnanec a 3,8% - zamestnávateľ.

B) Sociálne odvody: Predstavuje najvyššiu položku daňovo-odvodového zaťaženia. Zamestnanec ich platí vo výške 9,4% a zamestnávateľ až 25,2%.

C) Daň z príjmu: Po očistení mzdy o sociálne a zdravotné odvody sa ešte odpočítava nezdaniteľná časť základu dane, ktorá je v roku 2017 na úrovni 316,94 €. Po odpočítaní tejto sumy zaplatíte 19% daň. Pri minimálnej mzde je to 13,40 €. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa Vaša mzda zdaňuje:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    6,60 € (1,5%)  
 16,50 € (3,8%)  
 Sociálne poistenie    40,89 € (9,4%)  
 109,61 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    17,40 € (4%)  
 60,90 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    6,09 € (1,4%)  
 6,09 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    13,05 € (3%)  
 13,05 € (3%)  
 Poistenie v nezamestnanosti    4,35 € (1%)  
 4,35 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,08 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 20,66 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,48 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    13,40 €  
 0,00 €  
       
 
 Čistá mzda    374,11 €