Daňový bonus

Rok: 2017

Daňový bonus predstavuje úľavu na dani pre pracujúceho človeka, ktorý sa stará o nezaopatrené deti. Ide o daňové zvýhodnenie. Daňovníkovi zvyšuje plat o pevnú sumu. Nárok na daňový bonus má pracujúci, ktorý za rok zarobil minimálne 6 násobok minimálnej mzdy. Ide o sumu 2610€ za rok (435€ x 6) Daňový bonus neznižuje základ dane ale zvyšuje mzdu o pevnú sumu podľa počtu vyživovaných detí.

Aká je mesačná výška daňového bonusu v roku 2017?

21,41 € - 1 nezaopatrené dieťa
42,82 € - 2 nezaopatrené deti
64,23 € - 3 nezaopatrené deti

Výška daňového bonusu v roku 2017 je naviazaná na životné minimum. Keďže životné minimum je už dlhšie zmrazené, daňový bonus na dieťa sa už dlhšie nemenil. Pozrite si aktuálnu výšku daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

 Obdobie   1 dieťa   2 deti   3 deti 
 1.7.2017 - 30.6.2018   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2016 - 30.6.2017   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2015 - 30.6.2016   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2014 - 30.6.2015   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2013 - 30.6.2014   21,41 €   42,82 €   64,23 € 
 1.7.2012 - 30.6.2013   21,03 €   42,06 €   63,09 € 

Nárok na daňový bonus je aj na viacero detí. Za každé jedno dieťa máte daňové zvýhodnenie 21,41€. Napríklad pri 4 deťoch ide o sumu 85,64€. Ak máte 5 detí, daňové zvýhodnenie bude 107,05€.

Aká je ročná výška daňového bonusu v roku 2017?

Pri uplatnení daňového bonusu môžete prísť k zaujímavej sume. V tabuľke si pozrite, koľko ušetríte za rok pri uplatnení daňového bonusu na dieťa podľa jednotlivých období:

 Obdobie   1 dieťa   2 deti   3 deti 
 1.7.2017 - 30.6.2018   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2016 - 30.6.2017   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2015 - 30.6.2016   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2014 - 30.6.2015   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2013 - 30.6.2014   256,92 €   513,84 €   770,76 € 
 1.7.2012 - 30.6.2013   252,36 €   504,72 €   757,08 €