Minimálna mzda v EÚ

Rok: 2016


Prehľad krajín Európskej únie, kde je zavedená minimálna mzda. Výsledná suma je zaokrúhlená na celé eurá. V krajinách, kde nie je národná mena euro je národná mena prepočítaná na eurá aktuálnym kurzom. Minimálna mzda nie je zavedená vo Fínsku, Rakúzsku, Dánsku, Taliansku, na Malte a na Cypre.

 Krajina  Minimálna mzda
       
 Luxembursko    1923 €  
 Belgicko    1552 €  
 Holandsko   1525 €  
 Írsko    1524 €  
 Spojené kráľovstvo   1510 €  
 Francúzsko    1467 €  
 Nemecko     1460 €  
 Slovinsko    791 €  
 Španielsko    757 €  
 Malta   718 €  
 Grécko    684 € 
 Portugalsko    618 € 
 Poľsko    440 € 
 Chrovátsko    410 € 
 Estónsko    408 € 
 Slovensko    405 € 
 Lotyšsko    371 € 
 Česká republika    365 € 
 Maďarsko    344 € 
 Litva    342 € 
 Rumunsko    267 € 
 Bulharsko    217 €