Minimálna mzda

Rok: 2016


Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 3% ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Pracovať za nízky plat predstavovalo značné riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálna mzda pre rok 2016 je na úrovni 405 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,328 euro. V roku 2015 bola minimálna mzda na úrovni 380 euro a hodinová mzda bola vo výške 2,184 euro. Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a po odpočítaní daní je výška minimálnej čistej mzdy okolo 355 euro. Výpočet mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane. V prípade, že nemáte žiadne dieťa a uplatňujete si nezdaniteľnú položku, zdanenie zo sumy 405 € bude vyzerať takto:

 Druh dane  Zamestnanec Zamestnávateľ
       
   
 Zdravotné poistenie    3 € (0,7%)  
 7,50 € (1,7%)  
 Sociálne poistenie    38,02 € (9,4%)  
 102,05 € (25,2%)  
 Starobné poistenie    16,20 € (4%)  
 56,70 € (14%)  
 Nemocenské poistenie    5,67 € (1,4%)  
 5,67 € (1,4%)  
 Invalidné poistenie    12,15 € (3%)  
 12,15 € (3%)  
 Poistenie v nezamestnanosti    4,05 € (1%)  
 4,05 € (1%)  
 Garančný fond    0,00 € (0%)  
 1,01 € (0,25%)  
 Rezervný fond    0,00 € (0%)  
 19,23 € (4,75%)  
 Úrazové poistenie    0,00 € (0%)  
 3,24 € (0,8%)  
 Daň z príjmu (19%)    8,92 €  
   
       
 
 Čistá mzda    355,01 € 
   

Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu, alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje na Slovensku. Napríklad v roku 2015 bola jej výška 380 euro, v roku 2016 je na úrovni 405 euro a minimálna mzda pre rok 2017 sa predpokladá na úrovni 442 euro.