Minimálna mzda

Rok: 2017Pod pojmom minimálna mzda sa rozumie najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Približne 3% ľudí na Slovensku pracujú za minimálnu mzdu. Pracovať za nízky plat predstavovalo značné riziko do budúcna, preto bol zavedený minimálny dôchodok. Minimálna mzda pre rok 2017 predstavuje 435 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 euro. V roku 2016 bola minimálna mzda na úrovni 405 euro a hodinová mzda bola vo výške 2,328 euro. Minimálnu mzdu je možné mať aj vyššiu. Existuje nočný príplatok, na ktorý máte nárok ak pracujete v noci. Niektoré práce sú náročnejšie a preto majú vyšší koeficient a tým aj vyššiu mzdu. Uvedená suma minimálnej mzdy je v hrubom. Z tejto mzdy sa platia dane a po odpočítaní daní je výška minimálnej čistej mzdy okolo 374 euro. Výpočet čistej mzdy je len orientačný. To, koľko v čistom dostanete závisí aj od počtu detí a taktiež faktu, či podpíšete nezdaniteľnú časť základu dane.

Najnižšia možná vyplatená mesačná mzda sa líši v závislosti od danej krajiny. V Európskej únii je najvyššia minimálna mzda v Luxembursku a najnižšia v Bulharsku. Niektoré krajiny ju nemajú zavedenú. Aj keď Slovensko s platmi ďaleko zaostáva za vyspelými krajinami, máme tu aspoň oniečo nižšie ceny tovarov a služieb. Najnižšia mzda sa pravidelne zvyšuje aj na Slovensku. Napríklad v roku 2016 bola jej výška 405 euro, v roku 2017 je na úrovni 435 euro a minimálna mzda pre rok 2018 sa predpokladá na úrovni 460 euro. V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť ako sa v jednotlivých rokoch menila minimálna mesačná a hodinová mzda:

 Minimálna mzda - rok   Mesačná mzda   Hodinová mzda 
       
   
 2017    435 €  
 2,50 €  
 2016    405 €  
 2,328 €  
 2015    380 €  
 2,184 €  
 2014    352 €  
 2,023 €  
 2013    338 €  
 1,941 €  


Každý človek pracujúci na trvalý pracovný pomer má nárok na stravné. Pokiaľ pracujete viac ako 4 hodiny, zamestnávateľ vám musí zabezpečiť stravu alebo vám dá stravné lístky, na ktoré musí prispievať. Výška príspevku je minimálne 55%. Okrem toho máte nárok aj na dovolenku. Jej výšku určuje váš vek, ako aj fakt, či pracujete u súkromníka, v štátnej správe a podobne.